حجت الاسلام علیرضا پناهیان محرم ۹۹

دانلود سخنرانی دهه اول محرم 99 حجت الاسلام استاد علیرضا پناهیان

واحد صوت سایت مسلمان بهمناسبت فرارسیدن محرم ۹۹ سخنرانی صوتی محرم 99 حجت الاسلام علیرضا پناهیان را منتشر کرده که در سه هیئت ایراد سخنرانی داشته اند و شما به فایل mp3 منبر هر سه جلسه دسترسی خواهید داشت.

دانلود صوت سخنرانی حاج آقا پناهیان محرم ۹۹

سخنرانی جدید شب اول محرم 1399 حجت الاسلام پناهیان

دانلود سخنرانی و منبر(هیئت محبین حضرت زهرا(س )): ظهور، نتیجۀ یک محرم خوب [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت ام ابیها): مکتب سردار سلیمانی [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت میثاق با شهدا): مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه [ لینک دانلود ]

سخنرانی جدید شب دوم محرم 1399 حجت الاسلام پناهیان

دانلود سخنرانی و منبر(هیئت محبین حضرت زهرا(س )): ظهور، نتیجۀ یک محرم خوب [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت ام ابیها): مکتب سردار سلیمانی [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت میثاق با شهدا): مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه [ لینک دانلود ]

سخنرانی جدید شب سوم محرم 1399 حجت الاسلام پناهیان

دانلود سخنرانی و منبر(هیئت محبین حضرت زهرا(س )): ظهور، نتیجۀ یک محرم خوب [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت ام ابیها): مکتب سردار سلیمانی [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت میثاق با شهدا): مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه [ لینک دانلود ]

سخنرانی جدید شب چهارم محرم 1399 حجت الاسلام پناهیان

دانلود سخنرانی و منبر(هیئت محبین حضرت زهرا(س )): ظهور، نتیجۀ یک محرم خوب [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت ام ابیها): مکتب سردار سلیمانی [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت میثاق با شهدا): مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه [ لینک دانلود ]

سخنرانی جدید شب پنجم محرم 1399 حجت الاسلام پناهیان

دانلود سخنرانی و منبر(هیئت محبین حضرت زهرا(س )): ظهور، نتیجۀ یک محرم خوب [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت ام ابیها): مکتب سردار سلیمانی [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت میثاق با شهدا): مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه [ لینک دانلود ]

سخنرانی جدید شب ششم محرم 1399 حجت الاسلام پناهیان

دانلود سخنرانی و منبر(هیئت محبین حضرت زهرا(س )): ظهور، نتیجۀ یک محرم خوب [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت ام ابیها): مکتب سردار سلیمانی [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت میثاق با شهدا): مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه [ لینک دانلود ]

سخنرانی جدید شب هفتم محرم 1399 حجت الاسلام پناهیان

دانلود سخنرانی و منبر(هیئت محبین حضرت زهرا(س )): ظهور، نتیجۀ یک محرم خوب [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت ام ابیها): مکتب سردار سلیمانی [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت میثاق با شهدا): مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه [ لینک دانلود ]

سخنرانی جدید شب هشتم محرم 1399 حجت الاسلام پناهیان

دانلود سخنرانی و منبر(هیئت محبین حضرت زهرا(س )): ظهور، نتیجۀ یک محرم خوب [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت ام ابیها): مکتب سردار سلیمانی [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت میثاق با شهدا): مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه [ لینک دانلود ]

سخنرانی جدید شب تاسوعا محرم 1399 حجت الاسلام پناهیان

دانلود سخنرانی و منبر(هیئت محبین حضرت زهرا(س )): ظهور، نتیجۀ یک محرم خوب [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت ام ابیها): مکتب سردار سلیمانی [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت میثاق با شهدا): مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه [ لینک دانلود ]

سخنرانی جدید شب عاشورا محرم 1399 حجت الاسلام پناهیان

دانلود سخنرانی و منبر(هیئت محبین حضرت زهرا(س )): ظهور، نتیجۀ یک محرم خوب [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت ام ابیها): مکتب سردار سلیمانی [ لینک دانلود ]

دانلود سخنرانی و منبر (هیئت میثاق با شهدا): مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه [ لینک دانلود ]