عربی دوازدهم ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه ۴

عربی دوازدهم ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه ۴

دانلود فیلم آموزش عربی زبان قرآن پایه 12 شبکه چهار سیما تاریخ چهارشنبه بیستم فروردین ماه 99 مدرسه تلویزیونی ایران برنامه فرصت برابر

لینک دانلود

منبع سایت ویدیو