کارآفرینی و تولید پایه یازدهم ۱۹ مهر ۹۹

تماشای آنلاین و دانلود کارگاه کارآفرینی و تولید پایه 11 یازدهم 19 مهر 99

سایت مسلمان دانلود فیلم کلاس درسی و تدریس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه یازدهم 19 مهر 99 مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش در روز شنبه را آماده کرده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.