برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن ۲۶ شهریور ۹۹

برنامه درسی شبکه آموزش 26 شهریور 99

سایت مسلمان بعوان اولین منبع خبر؛ برنامه درسی شبکه آموزش چهارشنبه 26 شهریور 99 مدرسه تلویزیونی ایران + جدول پخش برنامه های دروس فردا برای مقاطع مختلف تحصیلی منتشر کرد. برنامه درسی شبکه آموزش فردا، شبکه چهار و شبکه قرآن تاریخ ۲۶ شهریور ۹۹ در ادامه قابل مشاهده است.

برنامه درسی شبکه آموزش چهار و قرآن چهارشنبه 26 شهریور اعلام شد - سایت مسلمان

برنامه درسی ۲۶ شهریور شبکه آموزش