گفتگوی ویژه خبری | دکتر علی اکبر صالحی

دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری که در ساختمان شهید احمدی روشن نیروگاه نطنز برگزار شد شرکت کرد…