گاف جدید مسیح علی نژاد

گاف جدید مسیح علی نژاد

دانلود فیلم گاف جدید مسیح علی نژاد


دانلود فیلم

مسیح علی نژاد که به مسیح پولی نژاد معروف شده؛ خبرنگار فاسد و فراری به آمریکاست که سعی در اشاعه فحشا و سیاه نمایی در جامعه ایران دارد.
او که دروغ هایش پیش از این نیز بر همگان روشن شده؛ این بار با انتشار یک ویدیوی دروغین دیگر؛ بر طبل رسوایی خود کوبید.
گاف عجیب این خبرنگار نما در برای اولین بار در سایت ما ببینید.

سایر ویدیوهای منتخب را از اینجا ببینید.

سایت مسلمان