کنکور در ایران

کنکور در ایران

کنکور در ایران با حضور دکتر مجید حسینی

کنکور در ایران با چالش های بسیاری در طی چند سال گذشته مواجه بوده؛ عده ای مدعی بوده اند که این آزمون سراسری موجب افزایش عدالت اجتماعی و تحصیلی می شود؛ در مقابل گروه دیگری مخالف این نظریه هستند و می گویند که عدالت تحصیلی و آموزشی در سیستم فعلی آموزشی وجود ندارد.

این عده به مدارس غیر انتفاعی و میزان پذیرش دانش آموزان چنین مدارسی در کنکور اشاره می کنند؛ برای مثال مدارس شمال تهران در رشته علوم انسانی؛ به طور مشخص در یک مدرسه، ده نفر اول کنکور، یکی در میان از این مدرسه هستند.

دکتر مجید حسینی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی با حضور در برنامه حالا خورشید در مقابل رضا رشیدپور قرار گرفت و با مقایسه آماری نتایج کنکور و تعداد دانشجویان کشورهای مختلف اروپایی با میزان ورودی دانش آموزان ایرانی به دانشگاه ها؛ مدعی عدم کارکرد کنکور در ایران شد.

وی به مافیای کنکور و گردش مالی 8000 میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت با مجموع بودجه 36000 میلیارد تومانی آموزش و پرورش؛ سالانه 44000 میلیارد تومان هزینه می کنیم تا چند صد هزار نفر وارد دانشگاه نشوند یا به عبارتی در آن جایگاهی که استعداد و علاقه دارند قرار نگیرند.

دکتر حسینی در صحبت های خود به آمارهای عجیب و غریب افزایش تست های منفی اشاره کرد و راندمان و بهره وری سیستم آموزشی را 10- تا 10 دانست. وی این مقایسه را با کنایه ای طنز گونه ادامه داد و گفت: اگر این لیوان شربت در کنکور شرکت کند؛ از سیصد هزار نفر جلوتر بوده و در یکی از دانشگاه های آزاد حومه تهران بر روی صندلی دانشگاه خواهد نشست.

این استاد دانشگاه معتقد است نباید همه دانش آموزان را وادار به ورود به دانشگاه کنیم؛ بایست هر کس علایق و سلایق خود را کشف نموده و به دنبال آن برود.

دیگر پیشنهاد دکتر حسینی تغییر سیاست های سیستم آموزشی بود.

قسمت های دیگر برنامه حالا خورشید را از اینجا ببینید.