وزیر صنعت مهمان برنامه حالا خورشید

وزیر صنعت مهمان برنامه حالا خورشید بود و در گفتگویی چالشی به علت گرانی دلار و ماجرای تخلف در واردات چند هزار خودروی خارجی با همکاری کارمندان خود اعتراف کرد.

دانلود