معتاد کارتن خوابی که حالا غذای نذری می دهد

معتاد کارتن خوابی که حالا غذای نذری می دهد

دانلود فیلم معتاد کارتن خوابی که حالا غذای نذری می دهد


دانلود فیلم

قرارگاه جهادی امام رضا سلام الله علیه با شناسایی معتادان دست آنها را می گیرد و با ترک دادن آنها؛ و کشف استعدادشان، آنها را به زندگی باز می گرداند.
در این فیلم صحبت های جالبی از کسانی که موفق به ترک اعتیاد شده اند می بینیم و می شنویم.

سایت مسلمان