فرزندان آدم و حوا چند نفر بوده اند؟

فرزندان آدم و حوا چند نفر بوده اند؟ آیا شما هم تا به حال به این سؤال فکر کردید؟ تا حالا شده از خودتون بپرسید آدم و حوا چند تا بچه داشتند؟ چند تا از بچه ها پسر و چند تا دختر بودند؟ اگر شما هم تا به حال با این پرسش ها مواجه بوده اید؛ توصیه می کنیم این مطلب را از دست ندهید…

پرسش

آدم و حوا چند فرزند داشتند؟

پاسخ اجمالی:

درباره ی تعداد فرزندان حضرت آدم _ مانند بسیاری از حوادث و رخ دادهای تاریخی _ نظر قطعی وجود ندارد؛ زیرا که در متون معتبر تاریخی، اختلافاتی در بیان اسامی و تعداد آنها مشاهده می شود. و این شاید به جهت فاصله ی زمانی طولانی آنان با زمان ثبت تاریخ و مکتوبات تاریخی، یا مهم نبودن اسامی همه ی آنها باشد و … .

قاضی ناصر الدین بیضاوی در کتاب نظام التواریخ درباره ی تعداد فرزندان حضرت آدم و حوا می گوید: حوا هر نوبت که آبستن می شد پسری و دختری [توأمان] می آورد و ماده ی هر بطنی به نر بطنی دیگر دادی (و ماده ی هر بطنی با نر بطنی دیگر عقد بستی) وی در ادامه می نویسد: ایشان [حوا] را صد و بیست شکم فرزند آمد و قابیل پسر شکم چهارم است. بعد از هلاک هابیل به پنج سال، آدم را پسری آمد به یک شکم، تنها بی دختر، او را «شیث» نام نهاد و فرمود که: او بدل هابیل و پسری مبارک است و پیغمبر خواهد شد.[1] طبق این نظر؛ آدم و حوا دارای 239 فرزند بوده اند.

طبری درکتاب تاریخ خود سه نظر را به این شرح آورده است:
1. صد و بیست فرزند، اعم از دختر و پسر.
2. چهل پسر و دختر.
3. بیست و پنج پسر و چهار دختر.

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید،به تاریخ طبری،تاریخ الامم و الملوک، ج1، ص 145.
[1] بیضاوی، ناصر الدین، و میر هاشم، محدث، ص 5- 6.

منبع:سایت اسلام کوئست
تهیه شده در واحد پاسخگویی به شبهات سایت مسلمان