سیلی علی دایی به صورت خبرنگار

سیلی علی دایی به صورت خبرنگار

دانلود فیلم سیلی علی دایی به صورت خبرنگار


دانلود فیلم

علی دایی در جریان یکی از دیدارها با سیلی به صورت باشگاه خبرنگاران جوان زد.

سایت مسلمان