دلیل عدم حضور وزیر صنعت در مجلس

دلیل عدم حضور وزیر صنعت در مجلس

دانلود ویدیوی دلیل عدم حضور وزیر صنعت در مجلس


دانلود فیلم

شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار از حضور در مجلس امتناع کرد و همین موجب شده تا نمایندگان برای استیضاح این وزیر برنامه ریزی کنند.

وزیر صمت با ارسال نامه ای دلیل غیبت خود را عنوان نموده که در فیلم ملاحظه می فرمائید.

تهیه شده در معاونت چند رسانه ای سایت مسلمان