دختر طلاق و سیگار در پارک

دختر طلاق و سیگار در پارک

دانلود ویدیوی تأثیرگذار دختر طلاق و سیگار در پارک (آثار جدایی والدین)


دانلود فیلم

یکی از آسیب های اجتماعی در جامعه ما طلاق و به تبع آن از هم گسیختگی خانواده است.
بیشترین لطمه پس از جدایی همسران، متوجه فرزندان خصوصا دختران است.
البته پسران با خطراتی از جمله اعتیاد و شرارت مواجه هستند و دختران نیز با فرار از خانه و منجلاب فساد.

این ویدیوی آموزشی که کاری از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی اصفهان است با نگاهی پیشگیرانه به مسئله، واژه جالبی را به کار می برد.

دختری که در این فیلم نقش فرزند طلاق را دارد؛ به مادر خود می گوید: میخوام برم خونه خودمون…

چه دختر چه پسر؛ وقتی مهر فرزند طلاق بر پیشانی اش می خورد، ناخودآگاه با آسیب ها و مخاطراتی مواجه است.

به فرموده امیرالمؤمنین علی سلام الله: هرکس را خویشاوندانش واگذارند؛ بیگانه او را می پذیرد.

تهیه شده در معاونت چند رسانه ای سایت مسلمان