حکم ازدواج سید با غیر سید

حکم ازدواج سید با غیر سید
پرسش:
در شبه قاره هند، ازدواج یک دختر سید با یک پسر غیر سید (حتی اگر با ایمان و پرهیزکار باشد) حرام به نظر می رسد؟
آیا هیچ مرجعی با چنین وضعیتی موافقت نموده است؟ (تا آنجا که من می دانم هیچ مجتهد زنده ای چنین ازدواجی را حرام اعلام نکرده است).
لازم به ذکر است افرادی که با چنین عقیده ای موافق هستند. معمولاً برای تصدیق گفتار خود چنین بیان می کنند که امام موسی کاظم (ع) دختران زیادی داشت، اما هیچ کدام از آنها – به علت نبود مردان سید در آن زمان- در طول مدت عمرشان با کسی ازدواج نکردند. به نظر شما آیا این مطلب واقعیت دارد؟ آیا هیچ سند و مدرکی این قضیه را تأیید می کند؟
لطفا حکم ازدواج سید با غیر سید را با توجه به شبه مطرح شده از منابع معتبر و قابل استناد بیان فرمائید.

پاسخ اجمالی به: حکم ازدواج سید با غیر سید

ازدواج دختران و زنان سیده با مردان شیعی غیر سید اشکالی ندارد. و لازم نیست زنان و دختران سیده حتماً با مردان سید ازدواج کنند. [1] و هیچ کدام از مراجع چنین ازدواجی را حرام نکرده اند.

به عنوان نمونه حضرت آیه الله صافی گلپایگانی در این باره می فرماید:

خیر، اشکالی ندارد؛ لکن سزاوار است شوهر، حرمت همسر سیده خود را بیشتر رعایت کند. [2]

امام موسی کاظم (ع) دخترانی داشته است که در طول عمرشان ازدواج نکردند؛ مانند حضرت معصومه (س)، ولی این به خاطر نبود مردان سید نبوده است.

[1] . سایت «حوزه نت»؛ «ازدواج زنان سیده با مردان شیعه غیر سید».
[2] . http://www.saafi.net/
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پاسخ این سؤال می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی سایت اسلام کوئست در این لینک اقدام به مطالعه بیشتر در این زمینه نمائید.

منبع:سایت اسلام کوئست
تهیه شده در واحد پاسخگویی به شبهات سایت مسلمان