حرکت اتومبیل با تصرف شیخ حسنعلی نخودکی

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اگر خداوند را به گونه ای که سزاوار معرفت اوست می شناختید؛ به روی دریاها راه می رفتید و به دعای شما کوه متزلزل می شد. (میزان الحکمه، ج 6 ص 158 باب معرفت)

محمد جواد دری می گوید: روزی سر مزار حاج شیخ حسنعلی نخودکی (اعلی الله مقامه) فاتحه می خواندم؛ مردی آمد و بسیار گریست.
سبب گریه اش را پرسیدم؛ گفت: روزی صاحب این قبر را با اتومبیل خود به شهر تربت می بردم؛ در راه بنزین تمام شد و وسیله من از حرکت باز ماند و ناچار بودم قریب دو فرسنگ راه را پیاده بپیمایم؛ تا به جاده تهران مشهد برسم و از اتومبیل های عبوری مقداری بنزین بگیرم.

اما حاج شیخ حسنعلی نخودکی به من فرمودند: ماشین را روشن کن.
عرض کردم: بنزین ندارم.
باز اصرار فرمودند و من انکار کردم؛ ولی به سبب اصرار مسافرین دیگر که گفتند: تو ماشین را روشن کن؛ شاید این آقا توجهی فرموده باشد، ناچار پشت فرمان نشستم و کلید را چرخاندم.

با کمال شگفتی اتومبیل روشن شد و مسافران را سوار کردم و به مقصد رساندم.

حاج شیخ به من فرمودند: تا زمانی که مخزن بنزین را باز نکرده باشی؛ این اتومبیل احتیاجی به بنزین نخواهد داشت.

من مدت 15 روز بدون ریختن بنزین؛ مسافرت ها کردم تا یک روز وسوسه شدم و باک خودرو را باز کردم تا ببینم چه در آن است؛ دیدم همچنان خشک و خالی و فاقد بنزین است؛ ولی با کمال تأسف تا مجددأ بنزین در آن نریختم اتومبیل من دیگر حرکت نکرد.(1)

اولیاء را هست قدرت از اله | تیر جسته باز آرندش ز راه (2)

آنکه واقف گشت بر اسرار هو | سر مخلوقات چه بود پیش او (3)

1. نشان از بی نشان ها – ج 1 ص 54 و 55
2. مولوی مثنوی معنوی – دفتر اول – 1712
3. مولوی مثنوی معنوی – دفتر دوم – 1492

تهیه شده در تحریریه سایت مسلمان با استفاده از کتاب سلوک عارفانه

برای اطلاع از جدیدترین مطالب سایت مسلمان در کانال سروش سایت مسلمان به نشانی @Mosalman_Net عضو شوید تا زودتر از دیگران فیلم ها و ویدیوهای ما را ببینید و از مطالب مذهبی و آموزنده سایت مسلمان مطلع گردید. سایر داستان های عرفا و علمای ربانی در سایت مسلمان را می توانید از اینجا ببینید و مطالعه نمایید. ویژگی داستان های این قسمت؛ کوتاه و آموزنده بودن است.