جشن میلاد پیامبر و امام صادق – حاج محمود کریمی ۹۶

جشن میلاد پیامبر و امام صادق (سلام الله علیهما) سال 96 در هیئت رأیه العباس

دانلود مولودی جشن میلاد پیامبر و امام صادق – حاج محمود کریمی 96

صلی الله علی محمد – یا محمد یا احمد یا حمید یا محمود

سلام سید السادات – سلام اعلم الاعلام – ای یار سلام علیک دلدار سلام علیک

مدح خوانی: امروز گشودند ز رحمت درِ دیگر – گردید عیان حسن خدا منظر دیگر

خورشید مکه اومد ماه مدینه سر زد – خدا با دست حیدر خونه دل رو در زد

ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلی و ظهر – مانده عالم همه در حیرت تو که بشر میشود اینگونه مگر

علی علی علی…

سایت مسلمان با همکاری سایت ویدیو