جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ۲۲ مهر ۹۹

جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن 22 مهر 99

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 22 مهر – برنامه درسی 22 مهر 99 – مدرسه تلویزیونی 22 مهر – جدول پخش برنامه های درسی 22 مهر – جدول پخش برنامه درسی – جدول پخش شبکه آموزش – شبکه آموزش فردا – شبکه اموزش – مدرسه تلویزیونی ایران – برنامه های مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه آموزش – جدول درسی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه چهار 4 – شبکه 7 – پایه اول دوم سوم چهارم پنجم و ششم دبستان – پایه هفتم هشتم و نهم دهم یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه اول و دوم ریاضی فارسی علوم انسانی شیمی زیست فیزیک – برنامه آموزشی شاد فضای مجازی اینترنت رایگان اپلیکیشن شاد – درسهای فردا – کلاسهای تلویزیونی – مدرسه تلویزیونی امروز – پخش زنده شبکه آموزش – سایت شبکه آموزش

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 22 مهر 99

سایت مسلمان جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش فردا 22 مهر شبکه آموزش ۲۲ مهر 99 + جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش سه شنبه 22 مهر 99 و جدول زمانی تدریس دروس کلاس های آموزشی و مجازی شبکه چهار 4 و قرآن را منتشر کرد.

فیلم ها 1 ثانیه پس از پایان پخش زنده شبکه آموزش؛ از همین صفحه قابل دانلود است.

لینک دانلود فیلم هر درس زیر عنوان همان درس قرار دارد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش دوره ابتدایی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان در مقطع ابتدائی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول دبستان و ابتدایی

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم دبستان و ابتدایی

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم دبستان و ابتدایی

ساعت۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم دبستان و ابتدایی

ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم دبستان و ابتدایی

ساعت۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم دبستان و ابتدایی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش دوره راهنمایی پایه هفتم، هشتم و نهم در مقطع متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ علوم تجربی- اتم ها الفبای مواد- پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ علوم تجربی – تغیر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش دوره دبیرستان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در مقطع متوسطه دوم رشته های تجربی و ریاضی

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠تا ٢:٢۵ ریاضی ۱ / دنباله حسابی – پایه۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵ تا ٢:۵٠ ریاضی /درس ترکیب توابع – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش دوره هنرستان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در مقطع متوسطه دوم رشته های فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠ نقشه کشی فنی رایانه ای – پایه ۱۰- قسمت سوم -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ٩ آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه سوم -تمامی پایه ها-مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی کار و دانش

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس طراحی یک -پایه ۱۰ – رشته گرافیک و نقاشی – شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تربیت بدنی (روانشناسی) – پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا ۲۱:۵۰ نقاشی – رشته گرافیک – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه چهار سیما 22 مهر 99

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه چهار دوره دبیرستان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در مقطع متوسطه دوم رشته های ریاضی فیزیک، علوم انسانی، ادبیات و معارف علوم اسلامی

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن 22 مهر 99

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن دوره دبیرستان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در مقطع متوسطه دوم رشته علوم و معارف علوم اسلامی

ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن چهارم دبستان.
……..عصر …
ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول.