جدول پخش برنامه درسی ۱۸ شهریور ۹۹

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 18 شهریور 99 و برنامه درسی فردا

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 18 شهریور 99 و برنامه درسی شبکه آموزش سیما، جدول پخش کانال ۷ ، جدول پخش شبکه قرآن و چهار سیما (کانال 4) یا همان فرصت برابر روز سه شنبه هجدهم شهریور ماه 1399 ( ۱۸ شهریور ۹۹)

جدول پخش مدرسه تلویزیونی و برنامه درسی 18 شهریور 99 شبکه آموزش چهار و قرآن - مسلمان

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 18 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی 18 شهریور 99 و برنامه درسی شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش :

🎲ساعت 8 تا 8.30 هنرهای تجسمی پایه دهم
🎲ساعت 8:30 تا 9 صنایع چوب پایه دهم
🎲ساعت 9 تا 9.30 طراحی دوخت پایه دهم

🎲ساعت 20.50 تا 21.45 ویژه برنامه پرسش مهر ریاست جمهوری

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۸ شهریور ۹۹ و برنامه درسی پایه ابتدایی

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم ابتدایی
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۸ شهریور ۹۹ و برنامه درسی متوسطه اول

🎲ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی پایه هفتم (من حق دارم )
🎲ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ( تعاون ١)
🎲ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم (زمین مهد زیبای انسانها )

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۸ شهریور ۹۹ و برنامه درسی متوسطه دوم

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران موضوع : ( فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی
🕖ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
🕖ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
🕖ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
🕖ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس آمادگی دفاعی پایه دهم تمام رشته ها

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی 18 شهریور ۹۹ و برنامه درسی شبکه چهار

🎲در حال بروزرسانی

🎲در حال بروزرسانی
🎲در حال بروزرسانی
🎲در حال بروزرسانی

🎲در حال بروزرسانی

🎲در حال بروزرسانی

🎲در حال بروزرسانی

🎲در حال بروزرسانی
🎲در حال بروزرسانی
🎲در حال بروزرسانی

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی 18 شهریور 99 و برنامه درسی شبکه قرآن

🕖در حال بروزرسانی
🕖در حال بروزرسانی

🕖در حال بروزرسانی

🕖در حال بروزرسانی

 برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن سه شبکه آموزش ، چهار و قرآن می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش ۱۷ شهریور در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

جدول پخش شبکه هفت ابتدایی سه شنبه 18 شهریور, جدول برنامه درسی شبکه هفت متوسطه دوره اول سه شنبه 18 شهریور , جدول مدرسه تلویزیونی شبکه هفت متوسطه دوره دوم سه شنبه هجدهم شهریور, جدول مدسه تلویزیونی ایران شبکه هفت فنی حرفه ای سه شنبه 18 شهریور , جدول پخش فردا شبکه هفت کار و دانش سه شنبه هجدهم شهریور, جدول پخش درسهای شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما سه شنبه 18 شهریور،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی 99-1400 وجود ویروس کرونا کووید ۱۹ جدول پخش شبکه قرآن مدرسه تلویزیونی، جدول پخش برنامه درسی فردا شبکه آموزش ۱۸ شهریور ۹۹

برنامه های درسی شبکه آموزش سیما (کانال @amoozeshtv7):

در این دوره شبکه آموزش سیما به عنوان شبکه محوری روزانه حدود ۱۱ ساعت از برنامه‌های خود را به کلاس‌های درسی و آموزشی اختصاص می‌دهد.

شبکه آموزش از ساعت ۸ صبح تا ۹:۳۰ دروس مربوط به متوسطه دوم، کار و دانش و فنی و حرفه‌ای،

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ درس‌های مقطع ابتدایی

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ دروس مقطع متوسطه اول

از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برنامه‌های درسی متوسطه دوم را در دستور کار دارد

از ساعت 20  تا 21 هم دروس متوسطه دوم در رشته‌های تجربی و فنی و حرفه‌ای و درس‌های عمومی مقطع متوسطه دوم روی آنتن می‌رود.

برنامه های درسی شبکه چهار و قرآن:

شبکه چهار سیما با ۵ ساعت و شبکه قرآن و معارف سیما هم با ۳ ساعت برنامه در طول روز در امر آموزش ۱۴ میلیون دانش آموز ایرانی سهیم هستند.

شبکه چهار سیما هم از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ رشته علوم انسانی متوسطه دوم و همچنین دروس مشترک رشته‌های علوم و معارف اسلامی و دروس تخصصی رشته علوم ریاضی را ارائه می‌کند.
شبکه قرآن و معارف هم دروس مرتبط با قرآن، دینی، عربی و همچنین درس‌های تخصصی علوم و معارف اسلامی را در دستور کار آموزش دارد.

فیلم های درسی و آموزشی مدرسه تلویزیونی در سایت ویدیو