جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ۶ آبان ۹۹

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 6 آبان 99

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن در روز سه شنبه 6 آبان 99 در سایت مسلمان اعلام شد

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش سه شنبه 1 مهر 99 - مسلمان

برای دانلود فیلم های مدرسه تلویزیونی به انتهای همین صفحه مراجعه نمائید

جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه 6 آبان ماه به شرح زیر است:

شبکه آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
الگو سازی انواع دامن کلوش – پایه ۱۰ رشته طراحی و دوخت و پوشاک – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩
آشنایی و طریقه استفاده از ابزار تراش – رشته تراشکاری – پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
تعمیر سیستم برق خودرو – رشته مکانیک خودرو – پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
مبانی هنرهای تجسمی- گرافیک – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
دانش فنی- رشته الکترونیک- پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی – درس مواد پیرامون ما پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی – درس تنظیم عصبی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم تجربی – به دنبال محیطی برای زندگی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش مجازی- تبیین راهنمای جریان تربیت و یادگیری در زمان شیوع بیماری کووید۱۹

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی ۲ – پایه ۱۱ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک درس حالت مواد – پایه ۱۰ – رشته تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی -درس مثلثات فصل دو – پایه ۱۰ -رشته تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف اسلامی.

……صبح…….
ساعت ۸ احکام ۳ متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۳ متوسط دوم نظری
ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن چهارم دبستان.
……..عصر………..
ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول.

🔺 کانال #مدرسه_تلویزیونی_ایران 👇

https://t.me/joinchat/AAAAAE7Qif1uSg_nxZNzPA

فارسی اول ابتدایی
فارسی دوم ابتدایی
مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی
ریاضی چهارم ابتدایی
فارسی پنجم ابتدایی
مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
علوم تجربی پایه هفتم
علوم تجربی پایه هشتم
علوم تجربی پایه نهم