جدول پخش برنامه درسی ۱۹ شهریور ۹۹

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 19 شهریور ۹۹

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 19 شهریور 99 و برنامه درسی شبکه آموزش سیما، جدول پخش کانال ۷ ، جدول پخش شبکه قرآن و چهار سیما (کانال 4) یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه نوزدهم شهریور ماه 1399 ( ۱۹ شهریور ۹۹)

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 19 شهریور 99 + جدول پخش شبگه چهار و قرآن دروس ۱۹ شهریور ۹۹ - مسلمان

جدول برنامه درسی امروز چهارشنبه 19 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 19 شهریور 99 فنی حرفه ای

✔️ساعت٨ تا ٨:٣ آشنایی با مکاتب نقاشی پایه ١٢ رشته نقاشی و هنر
✔️ساعت٨:٣٠ تا٩ نرم افزار افترافکت پایه١٢ رشته رایانه
✔️ساعت ٩ تا ٩:٣٠ عکاسی دیجیتال پایه ١٠ رشته عکاسی
✔️ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵مدیریت تولید
✔️ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ دانش فنی

⬅️ برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 19 شهریور 99 ابتدایی

✔️ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
✔️ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم
✔️ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم
✔️ساعت١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
✔️ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠بازی و ریاضی پایه پنجم
✔️ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم

⬅️ برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 19 شهریور 99 متوسطه اول

✔️ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی پایه هفتم ( زنگ آفرینش )
✔️ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم ( پیش از اینها )
✔️ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی پایه نهم (آفرینش همه تنبیه خداوند دل است)

✔️ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
✔️موضوع : اسنگیت ٢( فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)

⬅️ برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش ۱۹ شهریور 99 متوسطه دوم

✔️ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
✔️ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
✔️ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
✔️ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
✔️ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس شیمی٣ پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی 19 شهریور ۹۹ و برنامه درسی شبکه چهار

⏰ساعت ٨ عربی زبان قرآن ٣ پایه دوازدهم

⏰ ساعت ٨:٣٠ فلسفه ١ پایه دهم
⏰ ساعت ٩ تاریخ ١ پایه دهم
⏰ ساعت ٩:٣٠ جغرافیا ٢ پایه یازدهم
⏰ ساعت ١٠ فیزیک ٢ پایه یازدهم
⏰ ساعت ١٠:٣٠ نگارش ١ پایه دهم
⏰ ساعت ١١ ریاضیات گسسته
⏰ ساعت ١١:٣٠ ریاضی و آمار ٢ پایه یازدهم
⏰ ساعت ١٢ اقتصاد
⏰ ساعت ١٢:٣٠ ریاضیات گسسته

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی 19 شهریور 99 و برنامه درسی شبکه قرآن

🕖 در حال بروزرسانی

 برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن سه شبکه آموزش ، چهار و قرآن می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 19 شهریور در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

فیلم های درسی و آموزشی مدرسه تلویزیونی در سایت ویدیو