برنامه دروس مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش ۲۰ مهر

جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن 20 مهر 99

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 20 مهر – برنامه درسی 20 مهر 99 – مدرسه تلویزیونی 20 مهر – جدول پخش برنامه های درسی 20 مهر – جدول پخش برنامه درسی – جدول پخش شبکه آموزش – شبکه آموزش فردا – شبکه اموزش – مدرسه تلویزیونی ایران – برنامه های مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه آموزش – جدول درسی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه چهار 4 – شبکه 7 – پایه اول دوم سوم چهارم پنجم و ششم دبستان – پایه هفتم هشتم و نهم دهم یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه اول و دوم – برنامه آموزشی شاد فضای مجازی اینترنت رایگان اپلیکیشن شاد – درسهای فردا – کلاسهای تلویزیونی – مدرسه تلویزیونی امروز – پخش زنده شبکه آموزش – سایت شبکه آموزش

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 20 مهر 99

سایت مسلمان جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 20 مهر شبکه آموزش ۲۰ مهر 99 + جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش یکشنبه 20 مهر 99 و جدول زمانی تدریس دروس کلاس های آموزشی و مجازی شبکه چهار 4 و قرآن را منتشر کرد.

فیلم ها 1 ثانیه پس از پایان پخش زنده شبکه آموزش؛ از همین صفحه قابل دانلود است.

لینک دانلود فیلم هر درس زیر عنوان همان درس قرار دارد

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش سه شنبه 1 مهر 99 - مسلمان

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 20 مهر 99

برنامه های درسی شبکه آموزش 20 مهر مقطع ابتدایی

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن یکشنبه 20 مهر 99

برنامه های درسی شبکه آموزش 20 مهر مقطع متوسطه اول

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن یکشنبه 20 مهر 99

برنامه های درسی شبکه آموزش 20 مهر مقطع متوسطه دوم

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن یکشنبه 20 مهر 99

برنامه های درسی شبکه آموزش 20 مهر مقطع متوسطه دوم

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن یکشنبه 20 مهر 99

برنامه های درسی شبکه چهار 20 مهر مقطع متوسطه دوم

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن یکشنبه 20 مهر 99

برنامه های درسی شبکه قرآن 20 مهر مقطع متوسطه دوم

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن یکشنبه 20 مهر 99

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 20 مهر 99

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠
تولید قطعات به روش تراشکاری – رشته ماشین ابزار – پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩
مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -رشته الکترونیک -پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
سرویس چرخ خودرو -پودمان یک رشته مکانیک خودرو -پایه ۱۰ – شاخه فنی وحرفه ای

🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
حقوق ودستمزد – پایه ۱۱- رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه ای

🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
پرورش مهارت شناختی – رشته تربیت کودک – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

[ لینک دانلود ریاضی اول دبستان ]

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

[ لینک دانلود فارسی دوم دبستان ]

🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
فارسی و نگارش پایه سوم

[ لینک دانلود فارسی سوم دبستان ]

🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

[ لینک دانلود علوم چهارم دبستان ]

🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

[ لینک دانلود مطالعات پنجم دبستان ]

🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
فارسی و نگارش پایه ششم

[ لینک دانلود فارسی ششم دبستان ]

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی- مرور راهبردی ها پایه هفتم

[ لینک دانلود ریاضی پایه 7 ]

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
ریاضی- تعیین عدد های اول پایه هشتم

[ لینک دانلود ریاضی پایه 8 ]

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی – تفاضل مجموعه ها پایه نهم

[ لینک دانلود ریاضی پایه 9 ]

……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش مجازی- روش های تدریس در فضای مجازی

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
زیست ۱ – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی

[ لینک دانلود زیست پایه 10 ]

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

[ لینک دانلود شیمی پایه دوازدهم ]

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
شیمی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

[ لینک دانلود شیمی پایه دهم ]

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵
فیزیک ۲/ فصل اول (الکتریسته ساکن ) – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی

[ لینک دانلود فیزیک پایه یازدهم ]

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠
فیزیک ۳ /درس (نمودار مکان -زمان) – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

[ لینک دانلود فیزیک پایه دوازدهم ]

🍀یکشنبه۲۰مهر🍀شبکه ۴🍀

📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….

🌷یکشنبه۲۰مهر🌷شبکه قرآن و معارف اسلامی.

🌱ساعت۱۱درس آموزش قرآن سوم دبستان
🌱ساعت۱۱:۳۰درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.
………….
🌺ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان 7 متوسطه دوره اول.