برنامه دروس مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش ۱۹ مهر

جدول پخش برنامه های درسی شبکه آموزش چهار و قرآن 19 مهر 99

برنامه درسی 19 مهر 99 – مدرسه تلویزیونی 19 مهر – جدول پخش برنامه های درسی 19 مهر – جدول پخش برنامه درسی – جدول پخش شبکه آموزش – شبکه آموزش فردا – شبکه اموزش – مدرسه تلویزیونی ایران – برنامه های مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه آموزش – جدول درسی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه چهار 4 – شبکه 7 – پایه اول دوم سوم چهارم پنجم و ششم دبستان – پایه هفتم هشتم و نهم دهم یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه اول و دوم – برنامه آموزشی شاد فضای مجازی اینترنت رایگان اپلیکیشن شاد – درسهای فردا – کلاسهای تلویزیونی – مدرسه تلویزیونی امروز – پخش زنده شبکه آموزش – سایت شبکه آموزش

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 19 مهر 99

سایت مسلمان جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 19 مهر 99 + جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش شنبه 19 مهر 99 و جدول زمانی تدریس دروس کلاس های آموزشی و مجازی شبکه چهار 4 و قرآن را منتشر کرد.

لینک دانلود فیلم هر درس زیر عنوان همان درس قرار دارد

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش سه شنبه 1 مهر 99 - مسلمان

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 19 مهر 99

برنامه های درسی شبکه آموزش 19 مهر مقطع ابتدایی

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن شنبه 19 مهر 99

برنامه های درسی شبکه آموزش 19 مهر مقطع متوسطه اول

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن شنبه 19 مهر 99

برنامه های درسی شبکه آموزش 19 مهر مقطع متوسطه دوم

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن شنبه 19 مهر 99

برنامه های درسی شبکه آموزش 19 مهر مقطع متوسطه دوم

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن شنبه 19 مهر 99

برنامه های درسی شبکه چهار 19 مهر مقطع متوسطه دوم

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن شنبه 19 مهر 99

برنامه های درسی شبکه قرآن 19 مهر مقطع متوسطه دوم

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن شنبه 19 مهر 99

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠
نقاشی رنگ روغن پایه ۱۲- رشته چهره سازی-شاخه کار دانش

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩
نقشه کشی فنی رایانه – پایه ۱۰ مشترک همه رشته ها

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
طراحی مد و لباس سفارشی – پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
حقوق و دستمزد – پایه ۱۱ -رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه ای

🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
پرورش مهارت شناختی – رشته تربیت کودک – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش پایه اول

[ لینک دانلود فارسی اول دبستان ]

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

[ لینک دانلود ریاضی دوم دبستان ]

🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
علوم تجربی و تفکر پایه سوم

[ لینک دانلود علوم سوم دبستان ] + قسمت دوم بعد از اذان

🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
بازی و ریاضی پایه چهارم

[ لینک دانلود ریاضی چهارم دبستان ]

🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
فارسی و نگارش پایه پنجم

[ لینک دانلود فارسی پنجم دبستان ]

🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
علوم تجربی و تفکر پایه ششم

[ لینک دانلود علوم ششم دبستان ]

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی- مقدماتی۴ تدریس حروف پایه هفتم

[ لینک دانلود زبان انگلیسی پایه هفتم ]

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
زبان انگلیسی-تمرین شنیداری درس اول پایه هشتم

[ لینک دانلود زبان انگلیسی پایه هشتم ]

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
زبان انگلیسی- تدریس مکالمه درس اول پایه نهم

[ لینک دانلود زبان انگلیسی پایه نهم ]

……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش مجازی -جایگاه بازی در آموزش

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی

[ لینک دانلود زیست شناسی پایه دوازدهم ]

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی

[ لینک دانلود زیست شناسی پایه یازدهم ]

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
کارگاه کارآفرینی و تولید پایه 11

[ لینک دانلود کارآفرینی پایه یازدهم ]

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵
ریاضی ۳/درس ترکیب توابع – پایه۱۲-رشته علوم تجربی

[ لینک دانلود ریاضی پایه دوازدهم ]

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠
فیزیک ۲ /فصل اول (الکتریسته ساکن ) – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

[ لینک دانلود فیزیک پایه یازدهم ]

🍀شنبه۱۹مهر🍀شبکه ۴🍀

📝ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
📝ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.
📝ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .
📝ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….

🌷شنبه ۱۹مهر🌷شبکه قرآن و معارف اسلامی.

🌺ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.
🌺ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول.