برنامه دروس مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش ۱۸ مهر

برنامه درسی 18 مهر 99 – مدرسه تلویزیونی 18 مهر – جدول پخش برنامه های درسی 18 مهر – جدول پخش برنامه درسی – جدول پخش شبکه آموزش – شبکه آموزش فردا – شبکه اموزش – مدرسه تلویزیونی ایران – برنامه های مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه آموزش – جدول درسی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه چهار 4 – شبکه 7 – پایه اول دوم سوم چهارم پنجم و ششم دبستان – پایه هفتم هشتم و نهم دهم یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه اول و دوم – برنامه آموزشی شاد فضای مجازی اینترنت رایگان اپلیکیشن شاد – درسهای فردا – کلاسهای تلویزیونی – مدرسه تلویزیونی امروز – پخش زنده شبکه آموزش – سایت شبکه آموزش

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 18 مهر 99

سایت مسلمان جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 18 مهر 99 + جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش جمعه 18 مهر 99 و جدول زمانی تدریس دروس کلاس های آموزشی و مجازی شبکه چهار 4 و قرآن را منتشر کرد.

لینک دانلود فیلم هر درس زیر عنوان همان درس قرار دارد

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش سه شنبه 1 مهر 99 - مسلمان

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 18 مهر 99

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠
استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه – پایه ۱۰ – شاخه کاردانش

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩
ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدمات

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم و زندگی با محوریت پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
ریاضی و زندگی با محوریت پایه سوم

🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
فارسی و زندگی با محوریت پایه ششم

🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
توانمند سازی معلمان – یادگیری مبتنی بر ویدیو
🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزان
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

📋 🔬متوسطه اول:


🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
کار و فناوری جلسه سوم (فناوری و نوآوری ) پایه هفتم

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
کارو فناوری قسمت سوم (کار با فلز) پایه هشتم

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
کار و فناوری قسمت سوم (الگوریتم ) پایه نهم
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش مجازی- الگوهای طراحی آموزش مجازی

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
تفکر و سواد رسانه ای – درس انتخابی – مشترک تمام رشته ها

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زمین شناسی – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
تاریخ معاصر – پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🍀جمعه۱۸مهر🍀شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
………………………….
🌷جمعه ۱۸مهر🌷شبکه قرآن و معارف
🌸ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم تجربی وریاضی.
🌺ساعت۱۶:۳۰درس اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف.