جدول پخش برنامه های درسی سه شنبه ۱ مهر ۹۹

برنامه درسی شبکه آموزش 1 مهر

سایت مسلمان برنامه درسی شبکه آموزش 1 مهر + جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش سه شنبه 1 مهر 99 و جدول زمانی تدریس دروس کلاس های آموزشی و مجازی شبکه چهار 4 و قرآن را منتشر کرد.

در ادامه شاهد برنامه درسی شبکه آموزش 1 مهر 99 و جدول زمانی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش امروز 1 مهر 99 هستید.(۱ مهر ۹۹)

  • جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 1 مهر 99

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ حسابداری صنعتی پایه ١٠ رشته حسابداری شاخه کاردانش

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ مبلمان مسکونی پایه١٢ رشته صنایع چوب شاخه فتی و خرفه ای

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠حسابداری اموال و انبار پایه١١ رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ متره و برآورد پایه١٢ رشته معماریشاخه فنی و حرفه ای

🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ سواد بصری پایه١٠ رشته فتوگرافیک پایه١٠ شاخه فنی و حرفه ای

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠فارسی و‌نگارش پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ علوم تجربی ( فصل دوم ) پایه هفتم
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی ( فصل دوم ) پایه هشتم
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی ( فصل اول ) پایه نهم
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۶

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ٢ پایه١١- رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

  • جدول درسی مدرسه تلویزیونی شبکه چهار (شبکه 4) 1 مهر 99

🍀🍀شبکه ۴🍀🍀
📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها .
📝ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی ۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
………..

  • برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن و معارف 1 مهر 99

🌺ساعت۱۵درس علوم و معارف قرآنی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف قرآنی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف قرآنی
🌺ساعت۱۶درس احکام ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶:۳۰درس پیام های ٱسمانی پایه هشتم متوسطه اول

🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸🌸

برای مشاهده فیلم های مدرسه تلویزیونی 1 مهر99 بر روی همین نوشته کلیک کنید

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش سه شنبه 1 مهر 99 - مسلمان