جدول پخش برنامه های درسی یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹

برنامه درسی شبکه آموزش 30 شهریور

سایت مسلمان برنامه درسی شبکه آموزش 30 شهریور + جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش یکشنبه 30 شهریور 99 و جدول زمانی تدریس دروس کلاس های آموزشی و مجازی شبکه چهار 4 و قرآن را منتشر کرد.

در ادامه شاهد برنامه درسی شبکه آموزش 30 شهریور 99 و جدول زمانی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش فردا 29 شهریور 99 هستید.(۳۰ شهریور ۹۹)

  • جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 30 شهریور 99

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه (پودمان اول) پایه١٠ – رشته صنایع چوب و مبلمان

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی تخصصی پایه۱۲-رشته تربیت بدنی

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠کاربر رایانه پایه١٠ -رشته رایانه و نرم افزار

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه١١ -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش

🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ مدیریت تولید پایه١١ -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و‌نگارش پایه دوم
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی و‌نگارش پایه سوم
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و‌نگارش پایه ششم

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی پایه هفتم( راهبردهای الگویابی ،حدس و آزمایش )
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم (جمع و تفریق عددهای گویا )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی پایه نهم ( دو مجموعه برابر )
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۴

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی٢ پایه١١- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

  • جدول درسی مدرسه تلویزیونی شبکه چهار (شبکه 4) 30 شهریور 99

🍀🍀شبکه ۴🍀🍀
📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی .
📝ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس زبان خارجی۳ پایه ۱۲ تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۰:۴۵درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۱:۱۵درس هندسه ۱پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۱:۴۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس آمارواحتمال پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس فارسی۱ پایه۱۰مشترک همه رشته ها..

  • برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن و معارف 30 شهریور 99

🌷🌷شبکه معارف🌷🌷
🌺ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی ۳ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف قرآنی
🌺ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶:۳۰درس اخلاق اسلام ۱پایه۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸🌸

برای مشاهده فیلم های مدرسه تلویزیونی 30 شهریور99 بر روی همین نوشته کلیک کنید

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش یکشنبه 30 شهریور 99 - مسلمان