برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن ۲۵ شهریور ۹۹

برنامه درسی 25 شهریور 99 شبکه آموزش سه شنبه

سایت مسلمان بعوان اولین منبع خبر؛ برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 25 شهریور 99 مدرسه تلویزیونی ایران + جدول پخش برنامه های دروس فردا برای مقاطع مختلف تحصیلی منتشر کرد. برنامه درسی شبکه آموزش فردا، شبکه چهار و شبکه قرآن تاریخ ۲۵ شهریور ۹۹ در ادامه قابل مشاهده است.

برای مشاهده جدول پخش برنامه های درسی 25 شهریور روی عکس زیر کلیک کنید

برنامه درسی شبکه آموزش 25 شهریور +جدول پخش مدرسه تلویزیونی 24 شهریور شبکه 4- مسلمان

برنامه درسی ۲۵ شهریور شبکه آموزش