جدول پخش برنامه درسی ۶ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 6 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه ششم خرداد ماه 1399

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی سه شنبه 6 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول سه شنبه 6 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم سه شنبه ششم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای سه شنبه 6 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش سه شنبه ششم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما سه شنبه 6 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه  6 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی سه شنبه 6 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ تربیت بدنی دوره متوسطه

♦️⏰ ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس زبان انگلیسی ‌ پایه ٩

♦️⏰ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه 8

♦️⏰ ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه 7

♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس عربی پایه 8

⬅️ برنامه درسی سه شنبه 6 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲 ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و‌ نگارش پایه اول
🎲 ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم
🎲 ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی ‌ پایه چهارم
🎲 ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم
🎲 ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

⬅️ جدول برنامه درسی سه شنبه 6 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فارسی٣ پایه ١٢تمام رشته ها
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖 ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته ها
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی
🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس حسابان ٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول برنامه درسی سه شنبه 6 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢٠ درس نقشه برداری -پایه١٢- مبحث نرم افزار Civil3D رشته ساختمان -شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴۵ استاندارد کاربر دایرکتور-پایه١٢- رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس ارزشیابی اندازه گیری در تربیت بدنی -پایه١٠- رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس تاریخ هنر -پایه١٢- رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ استاندارد شهروند الکترونیک -پایه١٠-رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش .

♦️⏰ ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه١١ رشته حسابداری-شاخه کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس علوم و معارف قرآنی ٣ – پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٣ -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس علوم و معارف قرآنی ٣ – پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

 برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 6 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 6 خرداد سایت ویدیو