جدول پخش برنامه درسی ۲۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 22 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه 1399

فوری ← برنامه درسی 23 اردیبهشت منتشر شد (اینجا کلیک کنید)

جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 22 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی دوشنبه 22 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه 8 هشتم متوسطه اول

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی پایه 7 هفتم متوسطه اول

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی دوشنبه 22 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم ابتدایی

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی دوشنبه 22 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی ١ پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم (پایه دهم)

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم (پایه یازدهم)

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم (پایه یازدهم)

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم (پایه دهم)

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم (پایه دوازدهم)

از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس فارسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم (پایه دوازدهم)

⬅️ جدول پخش برنامه درسی 22 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ کارگاه گرافیک – پایه 10 و 11 رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه ای

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ استاندارد کاربر کپچرینگ پایه 12 رشته تولید محتوای الکترونیکی شاخه کاردانش.

از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١۵ استاندارد روتوش و ترمیم عکس رایانه ای پایه 12 رشته عکاسی دیجیتال شاخه کاردانش.

از ساعت ٨:١۵ تا ٨:۴٠ استاندارد کاربر نرم افزار رایانه – پایه 10 رشته های کامپیوتر شاخه کاردانش.

از ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی 2 پایه 11 مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه سبک شناسی -پایه 10 – رشته طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه ای

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 22 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول دوشنبه ۲۲ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم دوشنبه ۲۲ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای دوشنبه ۲۲ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما دوشنبه ۲۲ اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

منبع جدول پخش برنامه درسی 22 اردیبهشت سایت ویدیو