توصیه شیخ حسنعلی نخودکی برای اینکه هیچ رنجی نبینی

توصیه شیخ حسنعلی نخودکی برای اینکه هیچ رنجی نبینی

دانلود فیلم توصیه شیخ حسنعلی نخودکی برای اینکه هیچ رنجی نبینی

حجت الاسالام حیدری کاشانی در حرم امام رضا (سلام الله علیه) سخنرانی داشتند که فیلم آن را در بالا می بینید.

سایت مسلمان