تلاوت سوره حمد جواد فروغی در کودکی – مالزی ۱۹۹۲

جواد فروغی یکی از قاریان خوش صدای ایرانی در دوران خردسالی، تلاوت های زیبایی داشت که یکی از آنها سوره حمد است که در ادامه مشاهده می کنید