تلاوت جواد فروغی در دوران نوجوانی

جواد فروغی یکی از قاریان ایرانی است که بیشتر با قرائت های دوران کودکی و خردسالی شناخته می شود؛ یکی از تلاوت های این قاری خوش صدا را در ادامه می بینید…