به طاها به یاسین به معراج احمد

به طاها به یاسین به معراج احمد با صدای علی فانی

جمعه ها متعلق به امام زمان (اروحنا فداه) است و اکثر ما به یاد آن حضرت سروده ها و نماهنگ هایی را گوش می کنیم؛ یکی از این نماهنگ های زیبا و پرطرفدار، نماهنگ به طاها به یاسین به معراج احمد با صدای علی فانی است.

به طاها به یاسین نماهنگی ست که با تدوین های مختلف در فضای مجازی ساخته و منتشر شده است؛ سعی ما بر آن است تا هر هفته یکی از این نماهنگ ها را در سایت منتشر و در معرض دید علاقه مندان و مخاطبان محترم سایت بگذاریم.

تهیه شده در معاونت چند رسانه ای سایت مسلمان