برنامه درسی ۲۳ فروردین ۹۹ شبکه آموزش + جدول پخش

برنامه درسی 23 فروردین 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و سوم فروردین ماه 1399

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 23 فروردین در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه 7 سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

جدول برنامه درسی فردا شنبه 23 فروردین شبکه آموزش به شرح زیر است.

دانلود فیلمهای درسی 23 فروردین 99

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۲۳ فروردین ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩ متوسطه اول.

ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه۸ متوسطه اول.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی پایه 7 متوسطه اول

ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣٠ درس ریاضی پایه 9 متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۲۳ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی.

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی.

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم ابتدایی.

ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی.

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی.

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ابتدایی.

⬅️ جدول پخش برنامه برنامه درسی ۲۳ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

ساعت ١۵ درس فارسی ١ پایه 10 متوسطه دوم

ساعت ۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه 11 متوسطه دوم

ساعت ۱۶ درس تاریخ معاصر پایه 11 متوسطه دوم

ساعت ۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه 12 متوسطه دوم

ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه 12 متوسطه دوم

ساعت ٢٢ تا ٢٢:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه 11 متوسطه دوم

ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣ درس حسابان ٢ پایه 12 متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه برنامه درسی ۲۳ فروردین ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ۱٠ رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی،زبان قرآن ٣ پایه ١٢ علوم و معارف اسلامی

ساعت ٨:۴۵  تا ٩:١٠ درس منطق پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ علوم و فنون ادبی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ٩:٣۵ تا ١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و‌معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱٠:٢۵ تا ١٠:۵٠ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی -پودمان ۴- پایه ١١-شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١۵ درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه ١١ -رشته حسابداری مالی -شاخه کاردانش

ساعت ١١:١۵ تا ١١:٣۵ درس دانش فنی رشته ماشین ابزار – پایه ١٠- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ١١:٣۵ تا ١٢درس عربی ٣ پایه ١٢- مشترک بین تمام زمینه ها

منبع برنامه درسی 23 فروردین 99 سایت ویدیو