جدول پخش برنامه درسی ۲۰ شهریور ۹۹

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 20 شهریور 99

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 20 شهریور 99 و برنامه درسی شبکه آموزش سیما، جدول پخش کانال ۷ ، جدول پخش شبکه قرآن و چهار سیما (کانال 4) یا همان فرصت برابر امروز روز پنجشنبه بیستم شهریور ماه 1399 ( ۲۰ شهریور ۹۹)

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 20 شهریور 99

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 20 شهریور 99 + جدول پخش شبکه چهار و قرآن دروس ۲۰ شهریور ۹۹ - مسلمان

دانلود فیلم های مدرسه تلویزیونی ایران (کلیک کنید)

جدول برنامه درسی امروز پنجشنبه 20 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی شبکه آموزش ۲۰ شهریور 99 مدرسه تلویزیونی فنی حرفه ای

✔️ساعت٨ تا ٨:٣ شناخت مواد و مصالح پایه ١٠ رشته نقشه کشی و معماری
✔️ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی نرم افزارهای تخصصی تمام پایه هارشته صنایع چوب
✔️ساعت ٩ تا ٩:٣٠ مقدمه ای بر عکاسی دیجیتال پایه ١٠ رشته عکاسی
✔️ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ کاربرد فناوری های نوین – دروس شایستگی غیرفنی
✔️ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ ارتباط موثر – درس مشترک زمینه خدمات

⬅️ برنامه درسی شبکه آموزش 20 شهریور 99 مدرسه تلویزیونی ابتدایی

✔️ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
✔️ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر پایه دوم
✔️ساعت١١:٣۵ تا١٢بازی و ریاضی پایه سوم
✔️ساعت١٢ تا١٢:٢۵مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم
✔️ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
✔️ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

⬅️ برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 20 شهریور 99 متوسطه اول

✔️ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ تفکر و سبک زندگی پایه هفتم ( درس اول )
✔️ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم ( درس اول )
✔️ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی پایه نهم (درس اول )

⬅️ برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش ۲۰ شهریور 99 متوسطه دوم

✔️ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع: ویژگی های دانش آموزان قرن ٢١(بخش ٢ ) از تئوری تا عمل

✔️ ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

✔️ ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن ٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
✔️ ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
✔️ ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی 20 شهریور ۹۹ و برنامه درسی شبکه چهار

✔️ساعت 8 تا 8:30 – علوم و فنون ادبی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
✔️ساعت 8:30  تا 9 – تاریخ 2 پایه 11 ادبیات و علوم انسانی
✔️ساعت 9 تا 9:30 – نگارش 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها
✔️ساعت 9:30  تا 10 – علوم و فنون ادبی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
✔️ساعت 10:30 تا 11 – زبان خارجی 1 پایه 10 مشترک تمام رشته ها
✔️ساعت 11  تا 11:30 – هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

✔️ساعت 11:30  تا 12 – هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک
✔️ساعت 12:00 تا 12:30 – ریاضی و آمار 1 پایه 10 و 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
✔️ساعت 12:30 تا 13 – هندسه 3 پایه 12 ریاضی فیزیک

⬅️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی 20 شهریور 99 و برنامه درسی شبکه قرآن

✔️ساعت 15 تا 15:30 – عربی زبان قرآن 2 پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی
✔️ساعت 16:30  تا 16 – عربی زبان قرآن 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی
✔️ساعت 16 تا 16:30 – عربی زبان قرآن 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی
✔️ساعت 16:30  تا 17 – عربی زبان قرآن 2 پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی

 برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن سه شبکه آموزش ، چهار و قرآن می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 20 شهریور در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

فیلم های درسی و آموزشی مدرسه تلویزیونی در سایت ویدیو