اختلاف مذاهب و مکاتب

اختلاف مذاهب و مکاتب

برچیده شدن اختلاف مکاتب و مذاهب در قیامت

پرسش : آیا مذاهب و مکاتب مختلف این دنیا، در جهان آخرت نیز وجود دارد؟

پاسخ اجمالی به اختلاف مذاهب و مکاتب در قیامت:

اختلاف مکاتب در قیامت معنی ندارد، چون حقایق آن چنان آفتابى مى گردد که اختلاف مکتب و عقیده، به کلى برچیده مى شود و آنچه در حال حاضر به آن دچاریم به سبب وجود حجاب های عالم ماده است.

پاسخ تفصیلی به اختلاف مذاهب و مکاتب در قیامت:

بى شک همه ما از اختلافاتى که در میان مکتب ها و مذهب ها در این جهان وجود دارد، رنج مى بریم و همه آرزو مى کنیم روزى این اختلافات برچیده شود، در حالى که همه قرائن نشان مى دهد این اختلافات در طبیعت زندگى این دنیا حلول کرده و حتى از دلائلى استفاده مى شود: بعد از قیام حضرت مهدى (سلام الله علیه) آن برپا کننده حکومت واحد جهانى ـ هر چند بسیارى از اختلافات حل خواهد شد ـ ولى باز اختلاف مکتب ها به کلى برچیده نمى شود و به گفته قرآن مجید، یهود و نصارى تا دامنه قیامت به اختلافاتشان باقى خواهند ماند: «فَاَغْرَیْنا بَیْنَهُمُ الْعَداوَهَ وَ الْبَغْضاءَ الى یَوْمِ الْقِیامَهِ». (1)
ولى خداوندى که همه چیز را به سوى وحدت مى برد، سرانجام به اختلافات پایان خواهد داد و چون با وجود پرده هاى ضخیم عالم ماده، این امر به طور کامل در این دنیا امکان پذیر نیست، مى دانیم در جهان دیگرى که عالم بروز و ظهوراست، این مساله عملى خواهد شد و حقایق آن چنان آفتابى مى گردد که اختلاف مکتب و عقیده، به کلى برچیده مى شود. (2)
پی نوشت:
(1). سوره مائده، آیه 14.
(2). گرد آوری از کتاب: تفسیر نمونه، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، دار الکتب الإسلامیه، چاپ بیست و ششم، ج 18، ص 509.

منبع:سایت آیت الله مکارم
تهیه شده در تحریریه سایت مسلمان