جدول پخش برنامه درسی ۲۹ فروردین ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 29 فروردین ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و نهم فروردین ماه 1399

مشاهده و دانلود فیلم های درسی امروز

جدول برنامه درسی فردا جمعه 29 فروردین شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۹ فروردین ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه ٩ .

ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۸ .

ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧

ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵درس کار و فناوری پایه ٧

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۹ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه پنجم.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۹ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس عربی،زبان قرآن١ پایه١۰ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.
ساعت ١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه۱٠ تمام رشته ها .
ساعت ۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک .
ساعت ۱۶ درس فیزیک ٢ پایه ۱١رشته علوم تجربی.
ساعت۱۶:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه ١٢ .
ساعت ١٧ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک .

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۹ فروردین ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس اخلاق اسلامی١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس اخلاق اسلامی ٢ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس احکام ١ پایه ١٠ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ۱٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠ درس عربی ٢- پایه١١-مبحث جارو مجرور -مشترک تمام زمینه ها

ساعت ۵٠ : ١٠ تا ۱١:١٠ درس کارگاه طراحی و دوخت لباس -پایه١٠ مبحث تاریخ لباس ایران – شاخه فنی و حرفه ای .

١٠: ١١تا ١١:٣۵ کارگاه رنگ کاری چوب ،رشته صنایع چوب و مبلمان -پایه های ١١ و ١٢ – شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

۱١:٣۵ تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی -پایه ١٠-رشته گرافیک مبحث کنتراست رنگها،شاخه فنی و حرفه ای

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 29 فروردین در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 29 فروردین سایت ویدیو