جدول پخش برنامه درسی ۲۴ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 24 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و چهارم خرداد ماه 1399

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی شنبه 24 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول شنبه 24 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم شنبه بیست و چهارم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای شنبه 24 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش شنبه بیست و چهارم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما شنبه 24 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا شنبه 24 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی شنبه 24 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

🎲 ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس مطالعات اجتماعی پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲 ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس علوم تجربی پایه 8 هشتم متوسطه اول
🎲 ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس ریاضی پایه 8 هشتم متوسطه اول
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲 ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس کاروفناوری پایه 7 هفتم متوسطه اول
🎲 ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس ریاضی پایه 7 هفتم متوسطه اول
🎲 ساعت ١٣:٠۵ تا۱۳:٣۵ درس علوم تجربی پایه 7 هفتم متوسطه اول

⬅️ جدول برنامه درسی شنبه 24 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس فارسی ٣ پایه١٢ رشته ادبیات، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس فیزیک 3 پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس فلسفه٢ پایه١٢ رشته ادبیات، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس فیزیک 3 پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی شنبه 24 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های فنی حرفه ای و کاردانش:

🎲 ساعت ۸ تا ۸:۲۵ استاندارد برق خودرو – تعمیرات سیستم های برقی خودرو – پایه۱۲ – رشته تعمیر موتور و برق خودرو  – شاخه کاردانش . و پایه 11 رشته مکانیک فنی حرفه ای

🎲 ساعت ۸:۲۵ تا ۸:۵۰ درس استاندارد مشبک کاری – پایه 10 رشته هنر معرق کاری – شاخه کاردانش .

🎲 ساعت ۸:۵۰ تا ۹:۱۵ درس شیمی پایه 10 و 11 – مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش

🎲 ساعت ۹:۱۵ تا ۹:۴۰ درس زیست شناسی پایه 10 – درس مشترک کاردانش و شاخه فنی حرفه ای

 برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 24 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 24 خرداد سایت ویدیو