برنامه درسی ۲۴ فروردین ۹۹ شبکه آموزش + جدول پخش

برای دانلود فیلم های درسی امروز کلیک کنید

جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 24 فروردین شبکه آموزش به شرح زیر است.

ازساعت ۷:۴۵ تا ۸ (آموزش درس تربیت بدنی برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی)

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۴ فروردین ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس کاروفناوری پایه ٩ متوسطه اول.

ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۸ متوسطه اول.

ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس علوم تجربی پایه ۷ متوسطه اول

ساعت ٩ تا ٩:٢٢ درس عربی پایه ۹ متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۴ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی وریاضی پایه اول ابتدایی.

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی ونگارش پایه دوم ابتدایی.

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی ونگارش پایه سوم ابتدایی.

ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی وتفکر پایه چهارم ابتدایی.

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم ابتدایی.

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی ونگارش پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۴ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمامی رشته ها متوسطه دوم

ساعت ١۵ درس دین وزندگی١ پایه١٠ رشته تجربی وریاضی متوسطه دوم.

ساعت ۱۵:٣٠ درس حسابان۱ پایه١١ریاضی فیزیک متوسطه دوم.

ساعت ۱۶ درس زیست شناسی۲ پایه١١ رشته تجربی متوسطه دوم.

ساعت ۱۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته تجربی متوسطه دوم.

ساعت ١٧ درس فارسی۳ پایه١٢تمامی رشته ها متوسطه دوم.

ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی متوسطه دوم.

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس نگارش ۳پایه١٢تمامی رشته ها متوسطه دوم.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۴ فروردین ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس ریاضی و آمار ۱ پایه دهم رشته ادبیات علوم و انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی .

ساعت ٩:٣۵ تا۱۰ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۱٠:٢۵ تا ١٠:۴۵درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها – پایه۱۲ رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ درس طراحی و ساخت مبلمان اداری – پایه١١ رشته صنایع چوب -شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ درس کاربرد تولید محتوا -پایه۱۲_ رشته رایانه شاخه کاردانش.

ساعت ١١:٣۵ تا ١٢درس دامنه و فضای میزبانی وب – پایه١١- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانش.

برنامه درسی 24 فروردین 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیست و چهارم فروردین ماه 1399

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 24 فروردین در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه 7 سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع برنامه درسی 24 فروردین 99 سایت ویدیو