جدول پخش برنامه درسی ۲۳ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 23 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و سوم خرداد ماه 1399

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی جمعه 23 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول جمعه 23 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم جمعه بیست و سوم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای جمعه 23 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش جمعه بیست و سوم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما جمعه 23 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا جمعه 23 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی جمعه 23 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

🎲 ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس فرهنگ و هنر پایه 8 هشتم متوسطه اول
🎲 ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس کاروفناوی پایه 7 هفتم متوسطه اول
🎲 ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس ریاضی پایه 7 هفتم متوسطه اول
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲 ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس کاروفناوری پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲 ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس مطالعات اجتماعی پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲 ساعت ١٣:٠۵ تا۱۳:٣۵ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ جدول برنامه درسی جمعه 23 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس فیزیک 3 پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس زیست شناسی ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس فلسفه٢ پایه١٢ رشته علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی جمعه 23 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های فنی حرفه ای و کاردانش:

🎲 ساعت ۸ تا ۸:۲۵ استاندارد تنظیم تون آپ (تنظیم کار موتور) – پایه۱۲ – رشته تعمیر موتور خودرو  – شاخه کاردانش .

🎲 ساعت ۸:۲۵ تا ۸:۵۰ درس دانش فنی تخصصی – پایه۱۲ رشته تاسیسات – شاخه کاردانش .

🎲 ساعت ۸:۵۰ تا ۹:۱۵ درس عربی پایه 10 حل تمرین ها – مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش

🎲 ساعت ۹:۱۵ تا ۹:۴۰ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه 11 رشته نرم افزار و رایانه – شاخه فنی حرفه ای

 برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 23 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 23 خرداد سایت ویدیو