برنامه درسی ۱۹ فروردین ۹۹ شبکه آموزش

برنامه درسی 19 فروردین 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه نوزدهم فروردین ماه 1399

برای مشاهده برنامه درسی 19 فروردین 99 شبکه آموزش اینجا کلیک کنید

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 19 فروردین در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه 7 سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 19 فروردین شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه درسی 19 فروردین ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ درس (بزودی اعلان میشود) پایه ٩ .

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ درس (بزودی اعلان میشود) پایه ٨

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس (بزودی اعلان میشود) پایه ٧

⬅️جدول پخش برنامه درسی ۱9 فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ساعت ١٠:٣٠  تا ۱۱(بزودی اعلان میشود) پایه اول.

ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ (بزودی اعلان میشود) پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ (بزودی اعلان میشود) پایه سوم.

ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ (بزودی اعلان میشود) پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس (بزودی اعلان میشود) پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵(بزودی اعلان میشود) پایه ششم.

⬅️ جدول پخش برنامه برنامه درسی ۱9 فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس (بزودی اعلان میشود) پایه١٠

ساعت ١۵درس (بزودی اعلان میشود) پایه۱١

ساعت ۱۵:٣٠ درس (بزودی اعلان میشود) پایه١١

ساعت ۱۶ درس (بزودی اعلان میشود) پایه ١٢

ساعت ۱۶:٣٠ درس (بزودی اعلان میشود) پایه١٢

ساعت ١٧ درس (بزودی اعلان میشود) پایه۱۲

ساعت ٢٢ درس (بزودی اعلان میشود) پایه١٢

ساعت ٢٢:٣٠ درس (بزودی اعلان میشود) پایه 12

منبع سایت ویدیو