جدول پخش برنامه درسی ۱۸ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 18 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه 1399

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی یکشنبه 18 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول یکشنبه 18 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم یکشنبه هجدهم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای شنبه 18 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش یکشنبه هجدهم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما یکشنبه 18 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 18 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی یکشنبه 18 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس عربی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه 8 هشتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه 7 هفتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس علوم تجربی پایه 7 هفتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ١٣:٠۵ تا۱۳:٣۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ جدول برنامه درسی یکشنبه 18 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🎲 ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🎲 ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس فارسی٣ پایه١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم
🎲 ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🎲 ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
🎲 ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس دین و زندگی٣ پایه١٢ رشته علوم انسانی متوسطه دوم
🎲 ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی یکشنبه 18 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢٠ دانش فنی تخصصی – مبحث محاسبات تلفات حرارتی ساختمان – پایه١٢- رشته تاسیسات – شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴٠ درس زیست شناسی – پایه١٠ -درس مشترک- شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٧:۴٠ تا ٨:١٠ آموزش نرم افزار Corel Draw – مبحث طراحی لوگو – پایه١١و١٢- رشته گرافیک رایانه -شاخه کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس شیمی – پایه ۱۰ و ۱۱- درس مشترک- شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش .

♦️⏰ ساعت٨:٣۵ تا ٩:١٠ تعمیرات سیستم های برقی خودرو – پایه ۱۲ – مبحث مشترک با استاندارد برق خودرو پایه ۱۱ – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش .

♦️⏰ ساعت ۹:١٠ تا ٩:۴٠ تعمیرات سیستم های برقی خودرو – پایه ۱۲ – مبحث مشترک با استاندارد برق خودرو پایه ۱۱ – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

 برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 18 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 18 خرداد سایت ویدیو