جدول پخش برنامه درسی ۱۷ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 17 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه هفدهم خرداد ماه 1399

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی شنبه 17 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول شنبه 17 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم شنبه هفدهم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای شنبه 17 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش شنبه هفدهم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما شنبه 17 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا شنبه 17 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی شنبه 17 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس مطالعات اجتماعی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس علوم تجربی پایه 8 هشتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس علوم تجربی پایه 7 هفتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس علوم پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس زبان انگلیسی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ١٣:٠۵ تا۱۳:٣۵ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ جدول برنامه درسی شنبه 17 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🎲 ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:١٠ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🎲 ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس فیزیک٣ پایه١٢رشته علوم تجربی متوسطه دوم
🎲 ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس حسابان٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

🎲 ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس علوم و معارف قرآنی٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم
🎲 ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس دین و زندگی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🎲 ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس علوم و معارف قرآنی٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی شنبه 17 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد سالم زیستن – مبحث پایش رشد – پایه۱۲ – رشته مدیریت خانواده – شاخه کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ دانش فنی پایه – مبحث انتقال حرکت بوسیله تسمه – پایه۱۰ – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠۵ تعمیر و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی – پایه۱۲ – رشته تاسیسات – شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٣٠ استاندارد تون آپ موتور خودرو (تنظیم کار موتور)- پایه ۱۲ – رشته مکانیک خودرو – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

♦️⏰ ساعت٨:٣٠ تا ٩:٠۵ استاندارد تون آپ موتور خودرو (ادامه تنظیم کار موتور)- پایه ۱۲ – رشته مکانیک خودرو – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

♦️⏰ ساعت ۹:٠۵ تا ٩:۴٠ تعمیر رنگ و رنگ کاری مبلمان – پایه ۱۲ و ۱۱ – رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

 برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 17 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 17 خرداد سایت ویدیو