جدول پخش برنامه درسی ۱۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 12 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه دوازدهم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا جمعه 12 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی 12 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه 9 نهم متوسطه اول
ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس فرهنگ و هنر پایه 8 هشتم متوسطه اول
ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس نگارش پایه 7 هفتم متوسطه اول
ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس فرهنگ و هنر پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم ابتدایی
از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم ابتدایی
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس جلوه های ویژه تصویر – پایه ١٠ و ١١-رشته گرافیک رایانه -آموزش نرم افزار کورل -شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس ترسیم فنی -پایه ١٠ -برش ساختمان -رشته معماری- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس مبانی تصویرسازی -پایه ١٢-اسکراچ برد -رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس دانش فنی تخصصی کامپیوتر – پایه ١٢ – پودمان ۵ – رشته کامپیوتر – شاخه فنی حرفه ای

ساعت ٨:٣۵ تا ٩ معرفی و مقایسه نرم افزارهای لایت روم و فوتشاپ – پایه 11 رشته عکاسی -شاخه کاردانش

ساعت ٩ تا٩:٣٠ درس دانش فنی پایه – تکمیلی پودمان ۴ – پایه ١٠رشته ماشین ابزار – شاخه فنی حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی ،زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٣٠: ١٠ تا ١١ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 12 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 12 اردیبهشت سایت ویدیو