جدول پخش برنامه درسی ۱۰ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 10 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه دهم خرداد ماه 1399

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی شنبه 10 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول شنبه 10 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم شنبه دهم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای شنبه 10 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش شنبه دهم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما شنبه 10 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا شنبه 10 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی شنبه 10 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه

♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس مطالعات اجتماعی ‌ پایه ٩

♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه٨

♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه٧

♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه٩

⬅️ برنامه درسی شنبه 10 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و زندگی ‌ پایه اول
🎲ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه دوم
🎲ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و زندگی پایه سوم
🎲ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه چهارم
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس ریاضی و زندگی پایه پنجم
🎲ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و زندگی پایه ششم

⬅️ جدول برنامه درسی شنبه 10 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

🕖ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس حسابان ٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

🕖ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

🕖ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

🕖ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

⬅️ جدول برنامه درسی شنبه 10 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد معماری – مبحث طراحی و ترسیم پلان ،دکوراسیون و نورپردازی -پایه١١و١٢- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش

♦️⏰ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ طراحی و دوخت -پایه١٠ – مبحث یقه کتی دوتیکه -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

♦️⏰ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ ارزشیابی و اندازه گیری در تربیت بدنی – پایه١٠-رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ دانش فنی پایه-پایه١٠- رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار -پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه . شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ عربی -پایه١٠ مشترک شاخه ها ی فنی و حرفه ای و کاردانش

♦️⏰ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ معاصر – پایه١١- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

♦️⏰ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢ -پایه١٢ – رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

♦️⏰ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ معاصر -پایه١١- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 10 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 10 خرداد سایت ویدیو