آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۹

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت: کیفیت غسل

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: آیا مى‌شود وسط غسل آن را رها کرد و بعد از مدتى (مثلاً 4 ساعت) ادامه داد؟
ج) اشکال ندارد و تفاوتى میان مقدار فاصله نیست.

س: اگر کسى براى غسل واجب پارچه‌اى را به آب بزند و با آن تمام بدنش را (به ترتیب غسل) بشوید کافى است یا خیر؟ ضمناً اگر قبل از اتمام شستن عضوى در غسل عضو قبلى خشک شود اشکال دارد یا خیر؟
ج) اگر صدق شستن کند، کافى است و خشک شدن عضو قبلى اشکال ندارد.

س: آیا در اثناء غسل مى‌‌توان دوباره نیّت همان غسل را کرد و از نو شروع کنیم؟
ج) اگر غسل باطل نبوده است، مشروع نیست مگر بخواهد احتیاط کند که در این صورت مى‌‌تواند در میان غسل دوباره اعضاى شسته شده را به نیّت غسل احتیاطاً بشوید به شرط آن که منجر به وسواس نشود.

س: آیا در غسل مانند وضو باید آب را از بالا به پایین ریخت؟
ج) لازم نیست.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: در غسل کردن آیا باید آب روى بدن جارى شود یا این که می‌توان دست را خیس کرده و با دست خیس غسل کرد؟ اگر جواب سؤال بالا مثبت است آیا باید ترى دست بیش از اعضاى غسل باشد؟
ج) ملاک، صدق شستن بدن به قصد غسل است و جریان آب بر بدن شرط نیست و باید طورى باشد که معلوم شود بدن بسبب آبِ غسل شسته شده است.

س: اگر شخصى در هنگام شستن طرف چپش در غسل ترتیبى شک کند که آیا مقدارى از طرف راستش را خوب شسته یا نه آیا باید دوباره غسل کند؟
ج) در فرض سؤال، به شک اعتنا ننموده و غسل صحیح است.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: در اثر کهولت سن یا بعضى عوارض جسمى، قسمتى از ظاهر بدن بوسیله قسمتى از پوست بدن پوشیده شده، آیا باید براى غسل قسمتى که پوشیده شده را نیز بشویند یا جزء باطن محسوب مى‌شود و نیازى به شستن ندارد؟
ج) اگر جزو ظاهر بدن محسوب مى‌شود باید شسته شود و تشخیص آن موکول به نظر عرفى‌ مکلّف است.

س: کسى که از اول قصد غسل کردن داشته باشد ولى هنگام شستن نیت غسل را فراموش کند بعد از شستن خودش، نیت به خاطرش بیاید چه حکمى دارد؟ یعنى غسلش صحیح است؟
ج) اگر از نیّت غسل برنگشته باشد به نحوى که هنگام شستن بدن اگر کسى از او مى‌پرسید چه مى‌کنید جواب مى‌داد دارم غسل مى‌کنم، غسلش صحیح است.

س: آیا مى‌‌توان یک غسل را به چند نیّت انجام داد؟ مثلاً غسل روز جمعه و شهادت و جنابت را با هم انجام داد و یک غسل کنیم؟
ج) اشکال ندارد.

منبع: سایت آیت الله خامنه ای – خامنه ای دات آی آر
تهیه شده در تحریریه سایت مسلمان