آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۸

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت: مسائل متفرقه وضو

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: اگر کسى ناخن مصنوعى بکارد، براى وضو و غسلش چه باید بکند؟
ج) در صورت کاشت ناخن، براى وضو و غسل باید مانع ـ ولو با صرف هزینه ممکن ـ برطرف گردد و چنانچه می‌داند امکان برطرف‌کردن آن نیست و یا رفع آن با مشقّت غیر قابل تحمّل همراه بوده و یا ضرر قابل توجهى دارد، در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به این کار کند و وضو و غسل‌هاى بعدى را باید به‌صورت جبیره انجام دهد(یعنى با دست مرطوب مانع را مسح نماید)؛ اما در صورتى که امکان برطرف کردن آن ـ ولو در روز‌های بعد ـ باشد و برطرف نکند، وضو و غسل جبیره باطل خواهد بود.

س: شخصى دست راستش را بر اثر شکستگى گچ گرفته‌اند لذا نمى‌تواند پاى راست و سر خود را مسح کند آیا مى‌تواند سر خود را با دست چپ و پاى راست را هم با دست چپ مسح کند یا این که باید نایب بگیرد؟
ج) اشکال ندارد با دست چپ مسح کند.‏

س: آیا مى‌شود با وضوى نماز صبح نماز ظهر را هم به جا آورد با توجه به اینکه نیت براى نماز صبح بوده است؟
ج) اگر وضو را باطل نکرده‌اید، اشکال ندارد.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: اگر کسى احتمال بدهد یا یقین داشته باشد که در همراهى با یک گروه کوهنوردى، به جایى خواهد رسید که آبى براى طهارت و وضو پیدا نخواهد کرد و وقت نماز هم مى‏گذرد، آیا مى‌تواند به این برنامه کوهنوردى برود یا نباید برود؟

ضمنا این موضوع در اکثر برنامه‌هاى کوهنوردى، وجود دارد.
ج) اگر قبل از وقت نماز عازم کوهنوردى شود، اشکال ندارد و چنانچه در وقت نماز آب براى وضو پیدا نکند و با تیمم نماز بخواند، مانع ندارد.

س: وضویى که به نیّت قرآن گرفته شده است، آیا با این وضو مى‌‌شود قبل از خواندن قرآن، نماز خواند؟
ج) اشکال ندارد.

س: آیا شخص مسلوس و مبطون که براى نماز وضو یا تیمم گرفته، بعد از نماز تا زمانى که از او بول یا غائط خارج نشده مى‌‌تواند قرآن را مسح نماید؟
ج) تا زمانى که از او حدث سر نزده باشد، با همان تیمم، مسح قرآن کریم اشکال ندارد.

مس اسماء و آیات الهی‏

اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای

س 147: مسّ ضمیرهایی که به ذات باری تعالی بر می‌گردند مثل ضمیر جمله «بسمه تعالی» چه حکمی دارد؟
ج: ضمیر حکم لفظ جلاله را ندارد

س 148: نوشتن اسم جلاله «اللّه» به‌صورت «ا…» مرسوم شده است. کسانی که بدون وضو این کلمه را مسّ می‌کنند، چه حکمی دارند؟
ج: همزه و نقاط، حکم لفظ جلاله را ندارد، ومس آن بدون وضو، جایز است.

س 149: در جایی که من کار می‌کنم در مکاتبات خود کلمه «اللّه» را به‌صورت «ا…» می‏نویسند.آیا نوشتن الف و سه نقطه به‌جای لفظ جلاله «اللّه» از نظر شرعی صحیح است؟
ج: از نظر شرعى مانعى ندارد.

س 150: آیا جایز است به صرف احتمال مسّ لفظ جلاله «الله» توسط افراد بدون وضو، از نوشتن آن خودداری نموده و یا بصورت «ا…» نوشته شود؟
ج: مانعى ندارد.

س 151: نابینایان برای خواندن و نوشتن از خط برجسته‏ای معروف به خط بریل که با لمس انگشتان خوانده می‏شود، استفاده می‏کنند.

آیا بر نابینایان واجب است که هنگام فراگیری قرآن کریم و مسّ اسماء طاهره که با خط برجسته بریل نوشته شده است، وضو داشته باشند یا خیر؟
ج: اگر نقاط برجسته علامت حروف هستند، حکم آن حروف را ندارند ولى اگر در نظر عرف آگاه بعنوان خط محسوب شوند در مس آنها رعایت احتیاط لازم است.

اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای

س 152: مسّ اسمهایی از قبیل عبداللّه و حبیب اللّه بدون وضو چه حکمی دارد؟
ج: مسّ لفظ جلاله بدون وضو جایز نیست، اگر چه جزیى از یک اسم مرکب باشد.

س 153: آیا جایز است که زن حائض گردنبندی را به گردن بیندازد که نام مبارک پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر آن نقش شده است؟
ج: به گردن آویختن آن اشکال ندارد، ولى بنا بر احتیاط واجب است که اسم مبارک پیامبر(صلى الله علیه وآله) با بدن تماس نداشته باشد.

س 154: آیا حرمت مسّ نوشته‏های قرآن بدون وضو اختصاص به موردی دارد که در قرآن کریم باشد، یا شامل مواردی که نوشته قرآنی در کتاب دیگری یا تابلو یا دیوار و غیر آنها هم باشد، می‏گردد؟
ج: حرمت مسّ کلمات و آیات قرآنى بدون وضو اختصاص به قرآن کریم ندارد. بلکه شامل همه کلمات و آیات قرآنى مى‏شود، هرچند در کتاب دیگرى یا در روزنامه، مجله، تابلو، و غیر آنها باشد.

س 155: خانواده‏ای به قصد خیر و برکت هنگام خوردن برنج از ظرفی استفاده می‏کنند که آیات قرآنی از جمله آیهالکرسی روی آن نوشته شده است. آیا این کار اشکال دارد؟
ج: اگر با وضو باشند و یا غذا را با قاشق از ظرف بر مى‏دارند، اشکال ندارد.

س 156: آیا کسانی که به وسیله دستگاه تحریر اسماء جلاله یا آیات قرآنی و یا نامهای معصومین(علیهم‌السلام) را می‏نویسند، باید در حال نوشتن آنها با وضو باشند؟
ج: این کار مشروط به طهارت نیست، ولى نوشته‏ها را نباید بدون وضو مسّ کرد.

اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای

س 157: آیا مسّ آرم جمهوری اسلامی ایران بدون وضوء، حرام است؟
ج: اگر در نظر عرف، اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مسّ آن بدون طهارت حرام است و در غیر این صورت اشکال ندارد، اگر چه احوط ترک مس آن بدون طهارت است.

س 158: آیا چاپ آرم جمهوری اسلامی ایران بر روی اوراق اداری و استفاده از آن در مکاتبات و غیر آن، چه حکمی دارد؟
ج: نوشتن و چاپ لفظ جلاله یا آرم جمهورى اسلامى ایران اشکال ندارد، و احوط این است که احکام لفظ جلاله در آرم جمهورى اسلامى ایران هم رعایت شود.

س 159: استفاده از تمبرهای پستی که بر روی آنها آیات قرآنی چاپ شده است، و یا چاپ لفظ جلاله و اسماء خداوند(عزّ وجلّ) و آیات قرآنی و یا چاپ آرم مؤسساتی که مشتمل بر آیاتی از قرآن کریم است، در روزنامه‏ها و مجلات و نشریاتی که همه روزه منتشر می‏شوند، چه حکمی دارد؟
ج: طبع و نشر آیات قرآنى و اسماء جلاله وامثال آن اشکال ندارد، ولى بر کسى که به دستش مى‏رسد، واجب است که احکام شرعى آنها را رعایت نماید و از بى‌احترامى و نجس کردن و مسّ بدون وضوى آنها خوددارى کند.

س 160: در بعضی از روزنامه‏ها اسم جلاله یا آیات قرآنی نوشته می‏شود، آیا پیچاندن غذا با آنها، یا نشستن بر آنها و یا استفاده از آنها به جای سفره و یا انداختن آنها در زباله، با توجه به مشکل بودن استفاده از راههای دیگر، جایز است یا خیر؟
ج: استفاده از این روزنامه‏ها در مواردى که از نظر عرف، بى‌احترامى شمرده شود جایز نیست و اگر بى‌احترامى محسوب نشود اشکال ندارد.

اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای

س 161: آیا مسّ نقش کلمات روی انگشترها، جایز است؟
ج: اگر از کلماتى باشد که شرط جواز مسّ آن طهارت است، مسّ آن بدون طهارت جایز نیست.

س 162: انداختن چیزی که مشتمل بر نامهای خداوند است در نهرها و جوی‏ها چه حکمی دارد؟ آیا این عمل اهانت محسوب می‏شود؟
ج: اگر انداختن آنها در نهرها و جویبارها از نظر عرف اهانت محسوب نشود، اشکال ندارد.

س 163: آیا هنگام انداختن اوراق امتحانی تصحیح شده در زباله یا آتش زدن آنها، باید اطمینان حاصل شود که نامهای خداوند و اسامی معصومین(علیهم‌السلام) در آنها نباشد؟ آیا دور انداختن اوراقی که در یکی از دو طرف آن چیزی نوشته نشده است، اسراف محسوب می‏شود یا خیر؟
ج: فحص و بررسى لازم نیست و هنگامى که وجود اسماء جلاله در ورقه احراز نشود، انداختن آن در زباله اشکال ندارد. اما اوراقى که امکان استفاده از آن در صنعت کارتن سازى و مانند آن وجود دارد و یا بر یک طرف آن نوشته شده است و طرف دیگر آن قابل استفاده براى نوشتن است، سوزاندن و دور انداختن آنها به علت وجود شبهه اسراف، خالى از اشکال نیست.

س 164: اسامی مبارکی که احترام آنها واجب و مسّ بدون وضوی آنها حرام است، کدامند؟
ج: مسّ اسماء و صفات مخصوص ذات بارى تعالى بدون وضو حرام است، و احوط الحاق نامهاى انبیاء عظام و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) به نامهاى خداوند متعال، در حکم مذکور است.

اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای

س 165: راههای شرعی محو کردن اسماء مبارک و آیات قرآنی هنگام نیاز کدامند؟ سوزندان اوراقی که در آن اسم جلاله و آیات قرآنی نوشته شده است، هنگام ضرورت برای حفظ اسرار چه حکمی دارد؟
ج: دفن آنها در خاک و یا تبدیل آنها به خمیر به وسیله آب اشکال ندارد. ولى جواز سوزاندن آنها مشکل است و اگر بى‌احترامى محسوب شود، جایز نیست، مگر در صورتى که اضطرار اقتضا کند و جدا کردن آیات قرآنى و نامهاى مبارک امکان نداشته باشد.

س 166: قطعه قطعه کردن اسماء مبارکه و آیات قرآنی به مقدار زیاد به‌طوری که حتی دو حرف آنها به هم متصل نمانده، و غیر قابل خواندن شوند، چه حکمی دارد؟ آیا در محو کردن اسماء مبارکه و آیات قرآنی و ساقط شدن حکم آنها، تغییر صورت خطی آنها با حذف و اضافه کردن حروف، کافی است؟
ج: تقطیع به نحو مذکور اگر بى‌احترامى محسوب شود جایز نیست و در غیر این صورت نیز اگر موجب محو نوشته لفظ جلاله و آیات قرآنى نشود، کافى نیست، همچنان که تغییر صورت خطى کلمات با اضافه یا کم کردن بعضى حروف نیز باعث زوال حکم شرعى حروفى که به قصد نوشتن لفظ جلاله به کار رفته‏اند، نمى‏شود. بلى، زوال حکم بر اثر تغییر حروف به نحوى که ملحق به محو حروف گردد، بعید نیست، هرچند احتیاط، اجتناب از مسّ آن بدون وضو است.

مس اسماء و آیات الهی‏

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: تایپ آیات قرآن یا اسامى معصومین و اسماءالله بدون وضو چه حکمى دارد به خصوص با توجه به اینکه روى دستگاه تایپ یا صفحه کلید کامپیوتر، حروف برجسته مى‌باشند؟
ج) اشکال ندارد.

س: آیا استفاده از نام ایلیا براى فرزند به عنوان یکى از تلفظ‌هاى اسم امام على (ع) که مى‌گویند نام انجیلى و توراتى این امام بزرگوار مى‌باشد درست است؟
ج) اگر چه انتخاب چنین نامى جایز است ولى نام على موضوعیت دارد.

س: اگر بخواهیم کاغذى را پاره کنیم آیا لازم است که نسبت به نبودن اسماء متبرکه در داخل آن اطمینان حاصل کنیم؟
ج) لازم نیست.

س: یکى از مؤمنین در خارج از کشور اقدام به تأسیس شرکت تجارى به نام «یا زهرا (سلام الله علیها)» نموده‌اند، نظر به این‌که این نام بر روى سربرگ‌ها، فاکتور فروش، کارت ویزیت، مهر شرکت درج مى‌‌شود و در بلاد غیراسلامى و در دست افراد غیرمسلمان قرار گرفته، ممکن است دور ریخته شود. آیا تأسیس شرکت با این نام هتک حرمت و بى‌‌احترامى تلقى مى‌‌شود یا بلااشکال است؟
ج) اگر هتک حرمت نباشد، اشکالى ندارد و تشخیص آن بر عهده عرف است.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س1: استفاده از متن لاتین اسامى متبرکى که احترام آنها لازم است، براى شرکت یا مؤسسه چه حکمى دارد؟

س2: استفاده از نام این مؤسسه به صورت فارسى و لاتین بر روى اجناس و کالاهایى که یک‌بار مصرف مى‌‌باشد چه حکمى دارد؟
ج1) استفاده از عبارت و آرم مذکور، در مورد سؤال به‌گونه‌اى که بى‌احترامى و هتک حرمت محسوب نشود، اشکال ندارد.

ج2) اگر دور ریخته مى‌‌شود و در نتیجه بى‌احترامى و هتک محقق مى‌‌گردد، جایز نیست.

س: در مواردى مشاهده مى‌‌شود بعضى از صنوف مانند رستوران‌ها و آشپزخانه‌ها جهت انجام تبلیغات خود در قالب نام و عنوان رستوران مبادرت به چاپ اسماء مقدس قرآن مانند «القرآن» و یا «ولى عصر (ع)» بر روى ظروف‌هاى یک‌بار مصرف و کیسه‌ها و… مى‌‌نمایند. لذا با توجه به این که این ظروف و کیسه‌ها و… پس از مصرف در سطل‌هاى زباله انداخته مى‌‌شود و این‌که حرمت این‌گونه اسماء و کلمات باید ملاحظه شود، خواهشمند است تکلیف شرعى و دینى صاحبان این نوع صنف‌ها و نیز مشتریان و مصرف‌کنندگان را در برخورد با فرض مذکور بیان فرمایید
ج) باید به‌گونه‌اى عمل شود که موجب هتک حرمت اسماء مقدسه نشود.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: مس پرده نمایش یا دیوار بدون وضو در هنگام نشان دادن آیات قرآن و یا اسماء جلاله و یا اسامى ائمه معصومین (علیهم‌السلام) چه حکمى دارد؟
ج) اگر مسّ قرآن و اسم جلاله محسوب نمى‌‌شود، اشکال ندارد.

س: جهت مفروش نمودن مسجد حضرت على(ع) حدود 400 متر فرش خریدارى شده که در حاشیه این فرش‌ها «وقف مسجد على(ع)» نوشته شده که طبعاً مردم روى آن مى‌‌نشینند و پا مى‌‌گذارند استدعا داریم در این رابطه نظر مبارک را مرقوم فرمایید.
ج) نشستن و پا گذاشتن روى قسمتى که نام مبارک امیرالمؤمنین على بن ابیطالب(علیه السلام) بر آن مرقوم شده است هتک محسوب مى‌‌شود و جایز نیست.

س: سکه‌اى ده تومانى مزین به نام مبارک حضرت ثامن الحجج (ع) از جبیم افتاده و وارد چاه دستشویى شد؛ استدعا دارم وظیفه مرا در این شرایط که دستشوئى دیگرى در منزل نداریم و تمکّن مالى چندان مساعدى هم براى پر کردن چاه فعلى و حفر چاه مجدّد وجود ندارد، به‌طور مستوفى بیان نمایید تا از وسوسه‌هاى شیطانى رهایى یابم.
ج) اگر یقین پیدا کردید که سکه از بین رفته ولو با مراجعه به اهل فن، وظیفه‌اى ندارید و الا باید یا آنجا را تخلیه نموده و یا از آن استفاده ننمایید.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: چنانچه نستجیر بالله تلفن همراه حاوى اطلاعات فوق به چاه توالت یا مخزن نجاسات بیفتد تکلیف چیست؟
ج) اگر هتک محسوب نمى‌‌شود، تکلیفى ندارید.

س: نظر مبارک خود را در خصوص امحاى اسماء جلاله با دستگاه‌هاى خرد کن برقى جهت بهره‌مندى ابلاغ فرمایید.
ج) در صورتى که عرفاً هتک و حرمت نباشد، منعى ندارد.

س: عکس کعبه و حرم مطهر ائمه (علیهم السلام) را که در کارت دعوت‌ها استفاده مى‌شود را مى‌توان دور انداخت؟
ج) اگر بى‌احترامى محسوب شود، جایز نیست.

س. آیا حرمت مسَ آیات قرآنی شامل مثل زبان که عضو ظاهری بدن نیست هم می‌شود؟
ج. شامل اعضای باطنی هم می‌شود.

منبع: سایت آیت الله خامنه ای – خامنه ای دات آی آر
تهیه شده در تحریریه سایت مسلمان