آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۴

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت: شرایط وضو

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: بعد از کار دستم را تمیز کرده و در آن مانعى ندیدم بعد از مدتى فهمیدم مانعى بر روى دست من بوده و من با آن نماز مى‌خواندم تکلیف چیست؟
ج) اگر احتمال مى‌‌دهید آن مانع بعد از وضو گرفتن واقع شده است، وضوهاى گذشته صحیح است ولى اگر بدانید مانع حین وضو بوده است، وضو و نمازى که با آن خوانده‌اید، باطل بوده است.

س: اگر در هنگام وضو گرفتن، ساعت را از دستمان خارج نکنیم ولى آن را چند بار بچرخانیم تا آب به سطح پوست برسد، براى وضو اشکالى دارد؟
ج) اگر آب به پوست مى‌رسد و از بالا به پایین شسته مى‌شود اشکال ندارد.

س: اکلیل‌هایى بر روى ناخن‌هاى پایم بود که در هنگام غسل واجب هر کار کردم نرفت و با همان اکلیل‌ها غسل کردم اکنون که این اکلیل‌ها رفته است آیا باید دوباره غسل خود را انجام دهم؟
ج) اگر در وقت غسل ازاله آن غیر ممکن یا حرجى بوده، در صورتى که روى آن دست تر کشیده باشید غسل شما جبیره‌اى محسوب شده و صحیح است.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: آیا در وضو در حالى که بر روى دست آب مى‌‌ریزیم مى‌‌توان با همان دست شیر آب را بست؟
ج) قبل از تکمیل شستن دست چپ اشکال ندارد ولى پس از آنکه وضو کامل شد و از شستن دست چپ فارغ شد اگر دست را به چیز مرطوب (مثل شیر آب) بگذارد و آب خارج وضو با آب وضو مخلوط شود، مسح سر و پا با آب خارج وضو و یا با آب مختلط صحیح نیست.

س: شخصى وضو گرفته و در نماز متوجه مى‌شود اکلیل بر صورتش مى‌باشد حکم نمازش چیست؟ و اگر بعد از نماز متوجه شود حکم نماز چیست؟ چون قبلش آرایش کرده بوده؟
ج) اگر یقین دارد که مانع، هنگام وضو بوده است فرقى بین قبل از نماز و بعد از نماز نیست و در هر صورت باید مانع را برطرف کرده و مجدداً وضو بگیرد و نماز خوانده شده را هم اعاده کند.

س: وضو گرفتن از آبهاى خنک مسجدالحرام و اطراف آن- که براى آشامیدن اختصاص داده‏اند اعم از کلمن‏ها و شیرها- چه حکمى دارد؟
ج) صحّت وضو با شک در اباحه آب براى وضو محل اشکال بلکه منع است.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: آیا مسح بر موى مصنوعى جایز است؟
ج) اگر موى کاشته شده قابل برداشتن نبوده و یا ازاله آن مستلزم حرج و مشقّت باشد و با وجود موها، امکان مسح بر پوست سر نباشد، مسح روى همان موها کافى است.

س: آیا آثار باقیمانده از صابون بر روى دست مانع وضو و غسل است؟
ج) مجرّد وجود اثر صابون که بعد از خشک شدن اعضا ظاهر مى‌شود، ضررى به وضو یا غسل نمى‌رساند، مگر این که داراى جِرمى باشد که مانع از رسیدن آب به پوست مى‌شود.

س: آیا در باران مى‌شود وضو گرفت؟
ج) مانع ندارد مشروط بر اینکه قطرات بارانى که به اعضاى وضو مى‌رسد، با آن قصد وضو نماید و هنگام مسح، باران به کف دست‌ها ‏اصابت نکند.‏

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: آیا مى‌توان عمداً کارى کرد که وظیفه، وضو و غسل جبیره شود مانند کاشت ناخن یا جراحى بینى که صرفاً به خاطر زیبایى انجام مى‌گیرد و ضرورتى ندارد؟ اگر جایز نیست، افرادى که داراى شغل‌هایى هستند که سبب ایجاد مانع مى‌شود و برطرف کردن آن برایشان مشقت دارد آیا در صورت امکان تغییر شغل، وظیفه دارند که آن را تغییر دهند؟ (مانند نقاش‌ها که گاهى پشت بدنشان هم رنگى مى‌شود و باید کسى این مانع را برایشان برطرف کند و یا رنگ بگونه‌اى است که به راحتى برطرف نمى‌شود.)
ج) ایجاد مانعى که موجب تبدّل وظیفه وضو و غسل به وضو و غسل جبیره‌اى مى‌شود، چنانچه در غیر وقت نماز باشد، مانع ندارد ولى در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به ایجاد مانع نماید، و افراد مشتغل به کارهایى که موجب ایجاد مانع مى‌شود (مانند نقاشى، یا گچ‌کارى و امثال آن) چنانچه نتوانند در وقت وضو یا غسل آن مانع را برطرف کنند شستن روى همان مانع کفایت می کند.(کلمه می کند در سایت معظم له نیامده اما ظاهر فتوا چنین به نظر می رسد؛ بنابراین ما برای رفع نقض آن را اضافه کردیم؛ مقلدین محترم از دفتر حضرت آقا جویا شوند؛ در این زمینه مسئولیتی به عهده سایت مسلمان نمی باشد)

س: اگر شخص وضو گیرنده در اثر عدم آگاهى هنگام شستن دست‌ها و صورت به قصد وضو، اقدام به باز و بسته کردن شیر آب نماید؛ آنهم در موقعى که رطوبت (خیسى) روى شیر آب در مسح او تداخل نماید وضوى او باطل است. حکم نمازهایى که با این حالت خوانده شده چیست؟
ج) در حال حاضر تا یقین به بطلان وضو و نماز ندارد، محکوم به صحّت است و تکلیفى ندارد.

س: آیا وجود جرم در زیر ناخن‌ها و یا بلندى ناخن‌ها باعث بطلان وضو خواهد شد؟ ضمناً حکم نمازهاى خوانده شده چیست؟
ج) امور مذکور موجب بطلان وضو و نماز نیست.

منبع: سایت آیت الله خامنه ای – خامنه ای دات آی آر
تهیه شده در تحریریه سایت مسلمان