آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۱۰

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت: آداب و شرایط غسل

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: اگر شخصى غسل جنابت بر او واجب شده باشد و غسل را انجام داده باشد و بعد از اتمام یافتن غسل متوجه شود که مانعى بر روى بدن او وجود داشته باشد (تکه‌اى از منى) که آب به آنجا نرسد باید چه کارى انجام دهد.
ج) غسل او در فرض مرقوم ناقص است و باید مانع را از بدن برطرف کرده و محل را تطهیر نماید و سپس به نیّت تکمیل غسل، آن محل را آب بریزد و اگر در سمت راست بوده، مجدداً تمام سمت چپ را بنابر احتیاط واجب به نیّت غسل بشوید.

س: لطفاً بفرمایید کسانى که بمناسبت شغل و کار روزانه با انواع رنگها و روغنهایى که به دستانشان مى‌چسبد و معمولاً شستشوى آنها به سختى ممکن است و چه بسا شستن آنها با نفت و بنزین میسّر است و نتیجه این امر ضرر به دست است تکلیف این افراد براى وضو و غسل چیست؟
ج) در فرض مذکور باید به وظیفه جبیره عمل نمایند.

س: آیا در غسل چرکهایى که زیر ناخن پا است مانع آب است؟ (حتى مقدار کمى از آن)
ج) اگر ناخن از حدّ معمول بلندتر باشد و زیر آن مقدارى که از حدّ معمول بلندتر است چرکى باشد که مانع رسیدن آب به ناخن است، باید برطرف کند و اگر ناخن بلند نباشد، چرک زیر آن مانعى ندارد.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: غسل در زیر باران صحیح است؟
ج) غسل ترتیبى اشکال ندارد و آب باران را هم جزو آب غسل حساب کنید.‏

س: آیا حدث اصغر در اثناى غسل باعث باطل شدن غسل مى‌‌گردد؟
ج) حدث اصغر در اثناى غسل به صحّت غسل ضرر نمى‌رساند و لازم نیست که غسل از ابتدا شروع شود، ولى در غسل جنابت چنین غسلى کفایت از وضو براى نماز و سایر اعمالِ مشروط به طهارت از حدث اصغر نمى‌نماید.

س. با توجه به مطالبی که در رساله جنابعالی در رابطه با برطرف کردن موانع رسیدن آب به اعضای وضو مطرح شده در مورد کسانی که مثلاً شغل آنها نقاشی است و خیلی از اوقات بعد از صرف وقت زیادى برای از بین بردن این موانع، پس از نماز متوجه می‌شوند که هنوز موانعِ کمی وجود دارد تکلیف چیست؟
ج) باید موانع را برطرف کنند و وضو بگیرند و اگر عسر و حرج باشد، مثل وضوی جبیره عمل کنند.

استفتائات جدید آیت الله خامنه ای

س: سربازى هستم که در یکى از پادگان‌ها خدمت مى‌‌کنم، با توجه به اینکه براى ما استحمام محدودیت دارد حدود شش روز با عذر شرعى و تیمم نماز را به جا آوردم. آیا نماز من صحیح است یا نه؟
ج) با توجه به اینکه براى غسل حتماً لازم نیست که از حمام استفاده شود بلکه مى‌‌توان با یک پارچ آب سر و گردن، بعد طرف راست و بعد طرف چپ بدن را غسل داد اگر واقعاً آبى براى غسل نبوده یا وقت براى غسل کافى نبوده، تیمم صحیح و نماز با آن هم بى‌اشکال است و الا کافى نیست.

س: خانمى صورتش آرایش دارد، بعد از انجام غسل متوجه مى‌‌شود که هنوز موارد آرایشى پاک نشده است. البته هنگام غسل کردن اصلاً یادش نبوده که صورتش آرایش دارد و بعداً متوجه مى‌‌شود، آیا غسل او درست است یا خیر؟
ج) در صورتى که مواد آرایشى مانع از رسیدن آب به بدن باشد، باید دوباره غسل کند.

س: براى کسى که در غسل طول مى دهد اما مى‌گوید من وسواس نشده‌ام بلکه براى اطمینان از رسیدن آب به همه جاى بدنم غسلم طول مى‌کشد چه نظرى دارید؟
ج) اگر از متعارف خارج باشد نباید اعتنا کند.

منبع: سایت آیت الله خامنه ای – خامنه ای دات آی آر
تهیه شده در تحریریه سایت مسلمان