آیا مردگان به خانواده خود سر می زنند

آیا مردگان به خانواده خود سر می زنند

آیا اموات به اهل خانه توجه دارند؟ و آیا مردگان به اهل و عیال خود سرکشی می کنند؟

هر کس عزیزی را از دست می دهد، می خواهد بداند او در عالم برزخ چه سرنوشتی دارد و در چه حالی به سر می برد.
گاهی افرادی هستند که تلاش می کنند تا با خواندن آیات و ادعیه ای که در باب خواب دیدن مردگان وارد شده است؛ اموات خود را در خواب ببینند.
برای برخی از افراد این سؤال مطرح است که آیا مردگان به خانواده خود سر می زنند؟

در ادامه با ما باشید تا در این مطلب اختصاصی از سلسله مقالات سایت مسلمان به این پرسش پاسخ دهیم.

از آیات و روایات استفاده می‌شود که هر کس به قدر درجه‌ای که دارد به خانواده‌اش سر می‌زند، اموات مؤمن و کافر در شکل کبوتر لطیف، گنجشگ و یا کوچکتر از آن به خانواده سر می‌زنند، البته این نوعی تمثیل است،‌ نه اینکه مردم تصور کنند پرنده‌ای که بر سردر خانه نشسته، اموات آن‌هاست.

این ملاقات ظهر هنگام با همراهی 2 فرشته صورت می‌گیرد، فراهم شدن این دیدار یک طرفه بستگی به وضع برزخی آنان و مشیت الهی دارد، رفت و آمد طبق نظام برزخی است، دل بخواهی و اینکه به هر نقطه‌ای برود، نیست، بعضی همه روزه بعضی دو روز یکبار، بعضی سه روز یکبار، بعضی هر جمعه، بعضی ماهی یک مرتبه و بعضی سالی یک مرتبه، این اختلاف به اعتبار تفاوت حالات و سعه و ضیق مقام آن‌ها و گرفتاری آن‌هاست.

در این مراجعه مؤمن جز خوبی و چیزهایی که موجب فرح اوست، از اهل خود چیزی نمی‌بیند و اگر چیزی باشد که روح مؤمن ناراحت می‌شود، از او پنهان داشته می‌شود و روح کافر جز بدی و امور ناراحت کننده او، چیز دیگری نمی‌بیند، امام صادق(ع) فرمود: وقتی مؤمن به دیدار خانواده‌اش می‌آید، آنچه که او را خوش آید،‌ می‌بیند و کارهای ناپسند از او پوشیده می‌‌شود، اما وقتی کافر به دیدار خانواده‌اش می‌رود، آنچه که او را غمگین نماید، بر او نمایان می‌شود و کارهای پسندیده از او پوشیده می‌شود.

البته گروهی از کفار و معاندان آزادی ندارند و در برزخ مدام زندانی‌اند و تنها از طریق مردگانی که به برهوت منتقل می‌شوند از حال خانواده و دوستان خود مطلع می‌شوند، هر چند این دیدار یک سویه و از جانب اموات است،‌ اما آثار و برکات آن شامل حال هر دو طرف می‌شود، البته عکس این قضیه نیز ثابت شده است، گاهی می‌شود میت در فشار و ناراحتی است، هدیه‌ای از جانب زندگان بر او فرستاده می‌شود و گاهی برای چنین هدایایی اجرهای بزرگی عاید میت می‌شود، بنابراین بهترین راه برای ارتباط مستمر با اموات، نجات ایشان از عذاب و همچنین رفع حوائج دنیوی زندگان، زیارت قبور ایشان است، حتی می‌توان سفرهای زیارتی را به نیابت از ایشان انجام داد.

منبع: کتاب فراموشی مصیر (برای خرید کتاب اینجا کلیک کنید)

مقاله اختصاصی سایت مسلمان