آیا حضرت آدم سیاه پوست بود؟

حضرت آدم ابوالبشر سلام الله علیه اولین پیامبر خدا بوده است
پرسش:

با توجه به اینکه در برخی آیات قرآن، خلقت حضرت آدم(ع) از گل سیاه و متغیر دانسته شده، به نظر می رسد ایشان اهل افریقا و یا سیاه پوست بوده اند، لطفا به طور متقن توضیح دهید.

پاسخ اجمالی به: آیا حضرت آدم سیاه پوست بود؟

کلام قرآن در مورد خلقت انسان دارای تعبیرات گوناگونی است که نشان می دهد آفرینش انسان دارای مراحل متعددی بوده است که بدین قرار است[1]:

1. خلقت از خاک:
«ای مردم! اگر از روز رستاخیز در تردید هستید ما شما را از خاک… آفریدیم»[2]

2. خاک با آب آمیخته شده و به صورت گل درآمده است:
«اوست که شما را از گل آفرید»[3]

3. گل به صورت گل بدبو و لجن درآمده است:
«پروردگارت به فرشتگان گفت: می خواهم بشری از گل خشک، از لجن بوی­ناک بیافرینم»[4]

4. ایجاد حالت چسبندگی در آن:
«ما آنها را از گلی چسبنده آفریده­ ایم»[5]

5. به صورت خشکیده درآمده است:
«آدم(ع)ی را از گل خشک شده­ ای چون سفال بیافرید»[6]

با این بیان، مشخص می شود که منظور از خلقت انسان از گل سیاه، بیان مرحله­ ای از خلقت انسان است؛ یعنی، ابتدا مقداری خاک جمع آوری می شود و البته در هیچ آیه ای از قران نیامده که خاک اولیه رنگش سیاه بوده بلکه در آیات قرآن به طور مطلق آفرینش از خاک آمده و معلوم نمی کند چه خاکی بوده است. سپس مقداری آب به آن اضافه می شود و تبدیل به گل می شود و طبیعی است وقتی گل مدتی در جایی بماند، و لو اینکه از خاک سفید باشد، رنگ و بوی آن تغییر می کند و رنگش تیره گشته و بوی نامطبوعی پیدا می کند. سپس آرام آرام خشک شده و ابتدا به حالت چسبندگی به خود گرفته و سپس کاملا خشک شده و شبیه سفال می شود.

پس آیه هیچ دلالتی ندارد که حضرت آدم(ع) سیاه پوست بوده است. اگر به طور فرض خلقت حضرت آدم(ع) از خاک سیاه بوده باشد چگونه می توان استنباط کرد که حضرت آدم(ع) سیاه پوست بوده است. چرا که برای تبدیل یک مشت خاک سیاه به انسان، میلیاردها تغییر و تحول در او رخ می دهد و از کجا معلوم است که در میان این تغییرات، رنگ سیاه آن ثابت و برقرار مانده و تغییر نکرده است؟

در نتیجه، از آیات قرآن نمی توان استنباط کرد که رنگ پوست حضرت آدم(ع) سیاه بوده است، و برای شناخت رنگ پوست ایشان باید کارهای کارشناسی و تخصصی در علوم مربو ط صورت گیرد و توضیح داده شود که چگونه رنگ های متفاوت سیاه و سفید و سر خ و… از رنگ خاصی که حضرت آدم(ع) داشته به وجود آمده است.

[1]. تفسیر نمونه، ج 23، ص 118.
[2]. حج، 5.
[3]. آنعام 2.
[4]. حجر، 25.
[5]. صافات، 11.
[6]. الرحمن، 14.

منبع:سایت اسلام کوئست
تهیه شده در واحد پاسخگویی به شبهات سایت مسلمان